TPHCM: Nhiều ngành sản xuất chịu ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại

TPHCM: Nhiều ngành sản xuất chịu ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại

Dệt may lo 'hụt hơi' vào cuối năm

Dệt may lo 'hụt hơi' vào cuối năm

Bình Dương: Nhiều mặt hàng chủ lực xuất khẩu tăng trưởng cao

Bình Dương: Nhiều mặt hàng chủ lực xuất khẩu tăng trưởng cao

Tìm lợi thế cho dệt, may

Tìm lợi thế cho dệt, may

Ngành dệt may Việt Nam gặp khó vì căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Ngành dệt may Việt Nam gặp khó vì căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Doanh nghiệp dệt may tiếp tục gặp khó

Doanh nghiệp dệt may tiếp tục gặp khó

Dệt may 'đói'đơn hàng khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung căng thẳng

Dệt may 'đói'đơn hàng khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung căng thẳng

Dệt may chưa thấy lợi từ thương chiến Mỹ - Trung

Dệt may chưa thấy lợi từ thương chiến Mỹ - Trung

Đơn hàng dệt may không được khả quan

Đơn hàng dệt may không được khả quan

Ngành Dệt may trong xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0

Ngành Dệt may trong xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0

Ngành dệt may đối diện với nhiều áp lực

Ngành dệt may đối diện với nhiều áp lực

Đẩy mạnh thu hút FDI vào khâu dệt nhuộm

Đẩy mạnh thu hút FDI vào khâu dệt nhuộm

Công nghệ không dễ giành mất việc lao động dệt may

Công nghệ không dễ giành mất việc lao động dệt may

Dệt may sẽ 'dễ thở hơn' với quy tắc xuất xứ trong hiệp định EVFTA

Dệt may sẽ 'dễ thở hơn' với quy tắc xuất xứ trong hiệp định EVFTA

Sản xuất vải denim thu hút nhà đầu tư ngoại và nội 'đổ' vốn

Sản xuất vải denim thu hút nhà đầu tư ngoại và nội 'đổ' vốn

Chiến tranh thương mại Mỹ- Trung leo thang, dệt may có thêm cơ hội?

Chiến tranh thương mại Mỹ- Trung leo thang, dệt may có thêm cơ hội?

Nhà cung cấp nước ngoài tiếp thị nhiều công nghệ, thiết bị mới cho ngành dệt may Việt Nam

Nhà cung cấp nước ngoài tiếp thị nhiều công nghệ, thiết bị mới cho ngành dệt may Việt Nam