Mù Cang Chải cần đặc biệt chú trọng đến công tác giảm nghèo

Mù Cang Chải cần đặc biệt chú trọng đến công tác giảm nghèo

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, làm việc tại Mù Cang Chải, Yên Bái

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, làm việc tại Mù Cang Chải, Yên Bái

Phó Chủ tịch nước tặng quà tại huyện vùng cao Mù Cang Chải

Phó Chủ tịch nước tặng quà tại huyện vùng cao Mù Cang Chải

Phó Chủ tịch nước trao tặng phần thưởng cao quý cho tập thể, cá nhân tỉnh Phú Thọ

Phó Chủ tịch nước trao tặng phần thưởng cao quý cho tập thể, cá nhân tỉnh Phú Thọ

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng SGK cho thư viện trường học tỉnh Tuyên Quang

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng SGK cho thư viện trường học tỉnh Tuyên Quang

Phó Chủ tịch nước yêu cầu Bắc Kạn tăng cường cải cách hành chính

Phó Chủ tịch nước yêu cầu Bắc Kạn tăng cường cải cách hành chính

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Tìm giải pháp đột phá đưa Bắc Cạn phát triển

Tìm giải pháp đột phá đưa Bắc Cạn phát triển

Phó Chủ tịch nước thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng

Phó Chủ tịch nước thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng

Phó Chủ tịch nước đến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng

Phó Chủ tịch nước đến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng cần có giải pháp căn bản để giảm số hộ nghèo nhanh và bền vững

Cao Bằng cần có giải pháp căn bản để giảm số hộ nghèo nhanh và bền vững

Cao Bằng khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh tốc độ phát triển

Cao Bằng khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh tốc độ phát triển

Phó Chủ tịch nước gặp gỡ trẻ em dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi

Phó Chủ tịch nước gặp gỡ trẻ em dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với ngành kế hoạch và đầu tư

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với ngành kế hoạch và đầu tư

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tại Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tại Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Trung tâm Võ Hồng Sơn

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và tặng quà tại Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và tặng quà tại Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật tại Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật tại Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà trẻ khuyết tật

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà trẻ khuyết tật

Hình ảnh hoạt động của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Cuba

Hình ảnh hoạt động của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Cuba

Quốc hội bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó Chủ tịch nước

Đề cử bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó chủ tịch nước

Đề cử bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó chủ tịch nước