Công ty TNHH KaiYang Việt Nam lại ngừng hoạt động

Công ty TNHH KaiYang Việt Nam lại ngừng hoạt động

Sau một tuần hoạt động trở lại và thanh toán được một phần lương tháng 7 cho công nhân, công ty TNHH Kai...