Công an tỉnh Bắc Giang: Sôi nổi hội thi 'Rung chuông vàng'

Công an tỉnh Bắc Giang: Sôi nổi hội thi 'Rung chuông vàng'

Trao giải Cuộc thi 'Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Trao giải Cuộc thi 'Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Đà Nẵng biểu dương các điển hình học tập và làm theo lời Bác

Đà Nẵng biểu dương các điển hình học tập và làm theo lời Bác

Noi gương Bác việc gì có lợi cho dân thì làm

Noi gương Bác việc gì có lợi cho dân thì làm

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mãi tin và hành động theo Người

Mãi tin và hành động theo Người

Bộ Tư pháp trao giải Cuộc thi '50 năm thực hiện theo Di chúc của Người'

Bộ Tư pháp trao giải Cuộc thi '50 năm thực hiện theo Di chúc của Người'

Tuyên dương các điển hình học và làm theo Bác

Tuyên dương các điển hình học và làm theo Bác

Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa học tập và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa học tập và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác

Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác

Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác từ hội thi 'Lê Chân trong trái tim tôi'

Thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Xây dựng hình ảnh người Công an gần dân

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Xây dựng hình ảnh người Công an gần dân

Nhiều bài học sâu sắc từ việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiều bài học sâu sắc từ việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ mất

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ mất

Hình ảnh Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hình ảnh Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tặng thưởng các nhân vật tiêu biểu Hội thi sân khấu học tập tấm gương Bác Hồ

Tặng thưởng các nhân vật tiêu biểu Hội thi sân khấu học tập tấm gương Bác Hồ

Lâm Đồng: Sân khấu hóa thi tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp mặt công dân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp mặt công dân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chung kết Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh', Cụm số III cấp tỉnh

Chung kết Cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh', Cụm số III cấp tỉnh

Đảng bộ huyện Cẩm Thủy tổ chức thành công Hội thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Đảng bộ huyện Cẩm Thủy tổ chức thành công Hội thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'