Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp công dân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp công dân

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh tiếp đoàn công dân Lạng Sơn

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh tiếp đoàn công dân Lạng Sơn

Thông tin về các kết luận thanh tra việc sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn

Thông tin về các kết luận thanh tra việc sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn

Hà Nội bất ngờ công bố bản đồ sân bay Miếu Môn ở Đồng Tâm

Hà Nội bất ngờ công bố bản đồ sân bay Miếu Môn ở Đồng Tâm

Vụ Đồng Tâm: Thành phố sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi để làm rõ các vấn đề liên quan

Vụ Đồng Tâm: Thành phố sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi để làm rõ các vấn đề liên quan

Vụ Đồng Tâm: Đối tượng thanh tra là các cấp chính quyền và những hộ dân sử dụng đất trong khu vực sân bay

Vụ Đồng Tâm: Đối tượng thanh tra là các cấp chính quyền và những hộ dân sử dụng đất trong khu vực sân bay

Chủ tịch TP Hà Nội: 'Một số người khiếu kiện để trục lợi ở Miếu Môn'

Chủ tịch TP Hà Nội: 'Một số người khiếu kiện để trục lợi ở Miếu Môn'

Chủ tịch Hà Nội: 'Có việc lợi dụng khiếu kiện đất Đồng Tâm để trục lợi'

Chủ tịch Hà Nội: 'Có việc lợi dụng khiếu kiện đất Đồng Tâm để trục lợi'

Chủ tịch Hà Nội: Ông Lê Đình Kình khiếu kiện để trục lợi, báo chí cần vạch trần âm mưu

Chủ tịch Hà Nội: Ông Lê Đình Kình khiếu kiện để trục lợi, báo chí cần vạch trần âm mưu

Chủ tịch Hà Nội: Có nhóm người lợi dụng vụ Đồng Tâm để trục lợi

Chủ tịch Hà Nội: Có nhóm người lợi dụng vụ Đồng Tâm để trục lợi

Vụ Đồng Tâm: Chủ tịch Hà Nội nói ông Lê Đình Kình lợi dụng khiếu kiện để trục lợi

Vụ Đồng Tâm: Chủ tịch Hà Nội nói ông Lê Đình Kình lợi dụng khiếu kiện để trục lợi

Hà Nội công bố thông tin thanh tra đất sân bay Miếu Môn

Hà Nội công bố thông tin thanh tra đất sân bay Miếu Môn

Chủ tịch Hà Nội: Ông Lê Đình Kình nằm trong nhóm người lợi dụng tố cáo để trục lợi vụ đất Đồng Tâm

Chủ tịch Hà Nội: Ông Lê Đình Kình nằm trong nhóm người lợi dụng tố cáo để trục lợi vụ đất Đồng Tâm

Hà Nội khẳng định toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, có đối tượng lợi dụng khiếu kiện để trục lợi

Hà Nội khẳng định toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, có đối tượng lợi dụng khiếu kiện để trục lợi

Chủ tịch Hà Nội nói gì về mục đích của ông Kình ở Đồng Tâm?

Chủ tịch Hà Nội nói gì về mục đích của ông Kình ở Đồng Tâm?

Khiếu nại dai dẳng đất Sân bay Miếu Môn, Đồng Tâm có mục đích trục lợi

Khiếu nại dai dẳng đất Sân bay Miếu Môn, Đồng Tâm có mục đích trục lợi

Toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng

Công bố bản đồ khu vực sân bay Miếu Môn

Công bố bản đồ khu vực sân bay Miếu Môn

Chủ tịch Hà Nội: Ông Kình lợi dụng khiếu kiện vụ Đồng Tâm để trục lợi

Chủ tịch Hà Nội: Ông Kình lợi dụng khiếu kiện vụ Đồng Tâm để trục lợi

Có một bộ phận cơ hội lợi dụng khiếu kiện, tố cáo để lấn chiếm đất trong vụ việc ở Đồng Tâm

Có một bộ phận cơ hội lợi dụng khiếu kiện, tố cáo để lấn chiếm đất trong vụ việc ở Đồng Tâm

Chủ tịch Hà Nội: Ông Lê Đình Kình lợi dụng khiếu kiện vụ Đồng Tâm để trục lợi

Chủ tịch Hà Nội: Ông Lê Đình Kình lợi dụng khiếu kiện vụ Đồng Tâm để trục lợi

Hà Nội trao đổi, làm rõ về kết luận thanh tra tại xã Đồng Tâm

Hà Nội trao đổi, làm rõ về kết luận thanh tra tại xã Đồng Tâm

Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với người dân ở Đồng Tâm

Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với người dân ở Đồng Tâm

Đối thoại, giải quyết đúng quy định pháp luật, 14 hộ dân có đất trong vùng sân bay Miếu Môn đồng thuận bàn giao mặt bằng

Vụ Đồng Tâm: Toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng

Vụ Đồng Tâm: Toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng

Thanh tra Chính phủ: Kết luận của Thanh tra Hà Nội về sân bay Miếu Môn là chính xác

Thanh tra Chính phủ: Kết luận của Thanh tra Hà Nội về sân bay Miếu Môn là chính xác

Tiếp tục làm rõ thông tin về kết luận Thanh tra đất đai tại xã Đồng Tâm

Tiếp tục làm rõ thông tin về kết luận Thanh tra đất đai tại xã Đồng Tâm

Chủ tịch Hà Nội: Ông Lê Đình Kình có mục đích xấu, nhằm trục lợi trên đất Đồng Tâm

Chủ tịch Hà Nội: Ông Lê Đình Kình có mục đích xấu, nhằm trục lợi trên đất Đồng Tâm

Thanh tra Chính phủ: Ông Lê Đình Kình không đại diện cho người dân Đồng Tâm

Thanh tra Chính phủ: Ông Lê Đình Kình không đại diện cho người dân Đồng Tâm

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: ông Lê Đình Kình không có quyền, lợi ích hợp pháp, không đại diện 14 hộ dân ở vùng sân bay Miếu Môn

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: ông Lê Đình Kình không có quyền, lợi ích hợp pháp, không đại diện 14 hộ dân ở vùng sân bay Miếu Môn

Vụ Đồng Tâm: Lợi dụng việc khiếu kiện để trục lợi

Vụ Đồng Tâm: Lợi dụng việc khiếu kiện để trục lợi

Đề nghị mức án cao cho các bị cáo sai phạm đất ở Đồng Tâm

Đề nghị mức án cao cho các bị cáo sai phạm đất ở Đồng Tâm

14 cựu cán bộ sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm lĩnh án

14 cựu cán bộ sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm lĩnh án

Thanh tra TP Hà Nội: Xã Đồng Tâm không có 59ha đất nông nghiệp

Thanh tra TP Hà Nội: Xã Đồng Tâm không có 59ha đất nông nghiệp

14 nguyên cán bộ huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm bị truy tố liên quan đến sai phạm đất đai

14 nguyên cán bộ huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm bị truy tố liên quan đến sai phạm đất đai

Hà Nội: Khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật tại xã Đồng Tâm

Hà Nội: Khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật tại xã Đồng Tâm