Hoàn thiện cơ chế thanh toán dự án BT

Hoàn thiện cơ chế thanh toán dự án BT

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc giải quyết vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ...
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc hiển tiếp đoàn đại biểu Cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc hiển tiếp đoàn đại biểu Cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ

UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác Hoa Kỳ

UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác Hoa Kỳ

Hợp tác công tư trong các dự án cơ sở hạ tầng:Phơi lộ thực trạng thiếu minh bạch

Hợp tác công tư trong các dự án cơ sở hạ tầng:Phơi lộ thực trạng thiếu minh bạch

ĐBQH: NÊN QUY ĐỊNH LẠI MỨC VỐN TỐI THIỂU ĐỐI VỚI DỰ ÁN PPP

ĐBQH: NÊN QUY ĐỊNH LẠI MỨC VỐN TỐI THIỂU ĐỐI VỚI DỰ ÁN PPP

Chống lợi ích nhóm trong các dự án PPP

Chống lợi ích nhóm trong các dự án PPP

Các dự án PPP: Kiểm toán từ đầu đến cuối để công khai, minh bạch?

Các dự án PPP: Kiểm toán từ đầu đến cuối để công khai, minh bạch?

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Triển khai nhiệm vụ đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Triển khai nhiệm vụ đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Chia sẻ rủi ro khi đầu tư dự án PPP: Không có mức cụ thể sẽ dẫn đến tiêu cực và lợi ích nhóm

Chia sẻ rủi ro khi đầu tư dự án PPP: Không có mức cụ thể sẽ dẫn đến tiêu cực và lợi ích nhóm

Các dự án PPP không được tạo ra độc quyền cung cấp dịch vụ cho xã hội, cho người dân

Các dự án PPP không được tạo ra độc quyền cung cấp dịch vụ cho xã hội, cho người dân

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN CƠ CHẾ CHIA SẺ RỦI RO GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG HÌNH THỨC ĐỐI TÁC PPP

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: CẦN CƠ CHẾ CHIA SẺ RỦI RO GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG HÌNH THỨC ĐỐI TÁC PPP

'Chưa nhà đầu tư nào chia sẻ lợi nhuận tăng thêm với Nhà nước'

'Chưa nhà đầu tư nào chia sẻ lợi nhuận tăng thêm với Nhà nước'

Luật PPP: Chặn biến tướng các dự án BOT, BT

Luật PPP: Chặn biến tướng các dự án BOT, BT

Cần thiết ban hành Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

Cần thiết ban hành Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia nhiều nội dung quan trọng về Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia nhiều nội dung quan trọng về Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư

BT thành công phải hạn chế tối thiểu khuyết tật của dự án PPP, không gây bức xúc xã hội

BT thành công phải hạn chế tối thiểu khuyết tật của dự án PPP, không gây bức xúc xã hội

Không thể để dự án PPP kém hiệu quả mà người thẩm định lại 'bình an vô sự'

Không thể để dự án PPP kém hiệu quả mà người thẩm định lại 'bình an vô sự'

Dự án Luật PPP: Cơ chế chia sẻ rủi ro cần công bằng và minh bạch

Dự án Luật PPP: Cơ chế chia sẻ rủi ro cần công bằng và minh bạch

Việc mở rộng lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án PPP tràn lan sẽ không mang lại hiệu quả

Việc mở rộng lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án PPP tràn lan sẽ không mang lại hiệu quả

Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư: Tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo trách nhiệm, quyền lợi của các bên

Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư: Tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo trách nhiệm, quyền lợi của các bên

Cơ chế chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư: Đừng chỉ như 'rắc thính nhiều mùi'

Cơ chế chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư: Đừng chỉ như 'rắc thính nhiều mùi'

Giới hạn quy mô dự án PPP sẽ khó thu hút các nhà đầu tư

Giới hạn quy mô dự án PPP sẽ khó thu hút các nhà đầu tư

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nhà nước chia sẻ rủi ro chứ không phải bảo lãnh các dự án PPP

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nhà nước chia sẻ rủi ro chứ không phải bảo lãnh các dự án PPP

Kiểm toán sẽ đảm bảo minh bạch các dự án PPP

Kiểm toán sẽ đảm bảo minh bạch các dự án PPP

Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh góp ý Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh góp ý Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư