Chính phủ đề xuất 'quản' hộ kinh doanh bằng luật

Chính phủ đề xuất 'quản' hộ kinh doanh bằng luật

'Quản' hộ kinh doanh bằng Luật hay Nghị định?

'Quản' hộ kinh doanh bằng Luật hay Nghị định?

Hoàn thiện quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Hoàn thiện quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Kỳ vọng cú hích mang tên PPP

Kỳ vọng cú hích mang tên PPP

Dự án Luật PPP: Chia sẻ rủi ro là quan trọng nhất?

Dự án Luật PPP: Chia sẻ rủi ro là quan trọng nhất?

Chủ tịch VCCI lý giải việc dự án BOT Cai Lậy lâm vào thế 'tiến thoái lưỡng nan'

Chủ tịch VCCI lý giải việc dự án BOT Cai Lậy lâm vào thế 'tiến thoái lưỡng nan'

Công khai, minh bạch: Vấn đề lớn và khó trong PPP

Công khai, minh bạch: Vấn đề lớn và khó trong PPP

Luật chưa bảo vệ, người dân ngần ngại với PPP

Luật chưa bảo vệ, người dân ngần ngại với PPP

CHỌN MẶT GỬI 'VÀNG'

CHỌN MẶT GỬI 'VÀNG'

ĐBQH: CẦN XEM XÉT KỸ LƯỠNG PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA DỰ ÁN LUẬT PPP

ĐBQH: CẦN XEM XÉT KỸ LƯỠNG PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA DỰ ÁN LUẬT PPP

Nhà nước là một đối tác bình đẳng trong hợp đồng kinh tế với doanh nghiệp

Nhà nước là một đối tác bình đẳng trong hợp đồng kinh tế với doanh nghiệp

Dự án PPP quan trọng phải công khai, minh bạch

Dự án PPP quan trọng phải công khai, minh bạch

Luật PPP tạo đột phá quan trọng để khích lệ các nhà đầu tư

Luật PPP tạo đột phá quan trọng để khích lệ các nhà đầu tư

Thể chế là quyền Nhà nước, bỏ tiền là quyền nhà đầu tư

Thể chế là quyền Nhà nước, bỏ tiền là quyền nhà đầu tư

Thủ tướng: Đừng sợ dân giàu!

Thủ tướng: Đừng sợ dân giàu!

Không tách bạch được vốn, nhà đầu tư sẽ e ngại tham gia dự án PPP

Không tách bạch được vốn, nhà đầu tư sẽ e ngại tham gia dự án PPP

Băn khoăn về chia sẻ rủi ro trong các dự án PPP

Băn khoăn về chia sẻ rủi ro trong các dự án PPP

Quốc hội thảo luận Dự án Luật về PPP: Làm rõ phạm vi kiểm tra, giám sát các dự án

Quốc hội thảo luận Dự án Luật về PPP: Làm rõ phạm vi kiểm tra, giám sát các dự án

Luật PPP cần tạo nền tảng công khai, minh bạch

Luật PPP cần tạo nền tảng công khai, minh bạch

Chính phủ không nên ôm dự án, công trình

Chính phủ không nên ôm dự án, công trình

Đầu tư PPP: Hợp tác khác với 'ban ơn' cho doanh nghiệp

Đầu tư PPP: Hợp tác khác với 'ban ơn' cho doanh nghiệp

Dự thảo Luật PPP: Chưa đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa nhà đầu tư và nhà nước

Dự thảo Luật PPP: Chưa đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa nhà đầu tư và nhà nước

Loại bỏ tư duy lạc hậu để phát triển đất nước

Loại bỏ tư duy lạc hậu để phát triển đất nước

Ưu tiên đầu tư PPP đối với các dự án quy mô lớn, quan trọng

Ưu tiên đầu tư PPP đối với các dự án quy mô lớn, quan trọng

Đầu tư đối tác công - tư: 'Đừng sợ dân giàu'!

Đầu tư đối tác công - tư: 'Đừng sợ dân giàu'!

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải có luật để bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải có luật để bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư

Bên lề Quốc hội: Ban hành Luật PPP tạo sự ổn định, công bằng và minh bạch

Bên lề Quốc hội: Ban hành Luật PPP tạo sự ổn định, công bằng và minh bạch

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Đừng sợ dân giàu'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Đừng sợ dân giàu'

Ba điều nhà đầu tư ngoại 'sợ' khi rót vốn vào giao thông Việt Nam

Ba điều nhà đầu tư ngoại 'sợ' khi rót vốn vào giao thông Việt Nam

Cần khung pháp lý để thúc đẩy đầu tư PPP

Cần khung pháp lý để thúc đẩy đầu tư PPP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: PPP phải là Luật thông thoáng cùng có lợi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: PPP phải là Luật thông thoáng cùng có lợi

Đại biểu Quốc hội: Nên mở khung cho dự án PPP xuống còn 15 tỷ đồng

Đại biểu Quốc hội: Nên mở khung cho dự án PPP xuống còn 15 tỷ đồng

Giới hạn dự án đầu tư PPP từ 200 tỷ đồng là hạn chế doanh nghiệp?

Giới hạn dự án đầu tư PPP từ 200 tỷ đồng là hạn chế doanh nghiệp?

Đối tác công - tư: cần quy định cụ thể về cơ chế chia sẻ rủi ro

Đối tác công - tư: cần quy định cụ thể về cơ chế chia sẻ rủi ro

Có nên áp 'sàn' vốn 200 tỷ đồng mới được thực hiện PPP?

Có nên áp 'sàn' vốn 200 tỷ đồng mới được thực hiện PPP?

Thủ tướng: Nguồn lực trong dân còn lớn nhưng không có pháp luật bảo vệ để đầu tư

Thủ tướng: Nguồn lực trong dân còn lớn nhưng không có pháp luật bảo vệ để đầu tư

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc mức đầu tư tối thiểu dự án PPP là 200 tỷ đồng

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc mức đầu tư tối thiểu dự án PPP là 200 tỷ đồng

Thủ tướng: 'Đừng sợ dân giàu, các đồng chí ạ'

Thủ tướng: 'Đừng sợ dân giàu, các đồng chí ạ'

Nhiều ý kiến khác nhau về quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP

Nhiều ý kiến khác nhau về quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP

Làm rõ cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa nhà nước và nhà đầu tư

Làm rõ cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa nhà nước và nhà đầu tư

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Phải có luật để bảo vệ nhà đầu tư'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Phải có luật để bảo vệ nhà đầu tư'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Đừng sợ dân giàu các đồng chí ạ!'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Đừng sợ dân giàu các đồng chí ạ!'

Đối với dự án PPP: Lựa chọn nhà đầu tư phải thông qua đấu thầu

Đối với dự án PPP: Lựa chọn nhà đầu tư phải thông qua đấu thầu

Quy mô đầu tư dự án PPP không thấp hơn 200 tỷ đồng?

Quy mô đầu tư dự án PPP không thấp hơn 200 tỷ đồng?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ban hành Luật PPP để huy động nhiều nguồn lực phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ban hành Luật PPP để huy động nhiều nguồn lực phát triển

Thủ tướng: Nếu không cụ thể trong luật, làm sao người dân dám bỏ tài sản đầu tư?

Thủ tướng: Nếu không cụ thể trong luật, làm sao người dân dám bỏ tài sản đầu tư?

Dự thảo Luật PPP thiết kế 2 cơ chế bảo đảm của Chính phủ đối với dự án PPP

Dự thảo Luật PPP thiết kế 2 cơ chế bảo đảm của Chính phủ đối với dự án PPP

Cần quy định rõ các cơ chế và nguồn xử lý rủi ro tại Dự án Luật PPP

Cần quy định rõ các cơ chế và nguồn xử lý rủi ro tại Dự án Luật PPP

Thủ tướng Chính phủ: Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư tư nhân để họ yên lòng là rất quan trọng

Thủ tướng Chính phủ: Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư tư nhân để họ yên lòng là rất quan trọng

Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư: Cân bằng lợi ích các bên

Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư: Cân bằng lợi ích các bên

Ủy ban Kinh tế: Cần thiết ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ủy ban Kinh tế: Cần thiết ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Đề nghị bổ sung quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP

Đề nghị bổ sung quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP

Đầu tư PPP: Lời được ăn, lỗ phải chịu, tại sao lại đòi 'bù' doanh thu?

Đầu tư PPP: Lời được ăn, lỗ phải chịu, tại sao lại đòi 'bù' doanh thu?

Thủ tướng: 'Không có luật, dân không bỏ vốn ra đầu tư đâu!'

Thủ tướng: 'Không có luật, dân không bỏ vốn ra đầu tư đâu!'

Không nên áp 'sàn' vốn 200 tỷ đồng mới được thực hiện PPP

Không nên áp 'sàn' vốn 200 tỷ đồng mới được thực hiện PPP

Bên lề Quốc hội: Ban hành Luật PPP để phù hợp với thông lệ quốc tế

Bên lề Quốc hội: Ban hành Luật PPP để phù hợp với thông lệ quốc tế

Đầu tư PPP: Phải chọn nhà đầu tư qua đấu thầu, tránh lợi ích nhóm

Đầu tư PPP: Phải chọn nhà đầu tư qua đấu thầu, tránh lợi ích nhóm

Vực dậy dòng vốn tư nhân đổ vào cơ sở hạ tầng

Vực dậy dòng vốn tư nhân đổ vào cơ sở hạ tầng

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể hiến kế thu hút nhà đầu tư PPP

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể hiến kế thu hút nhà đầu tư PPP

Thẩm tra dự án luật ppp: nhất trí với với sự cần thiết ban hành Luật

Thẩm tra dự án luật ppp: nhất trí với với sự cần thiết ban hành Luật

Trình Quốc hội dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Trình Quốc hội dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Chính phủ bảo đảm cân đối ngoại tệ, chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư dự án PPP

Chính phủ bảo đảm cân đối ngoại tệ, chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư dự án PPP

Hạn chế tối đa chỉ định thầu khi làm dự án PPP

Hạn chế tối đa chỉ định thầu khi làm dự án PPP

Dự án PPP phải có vốn đầu tư tối thiểu 200 tỷ đồng

Dự án PPP phải có vốn đầu tư tối thiểu 200 tỷ đồng

Cần công khai, minh bạch chính sách áp dụng cho dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Cần công khai, minh bạch chính sách áp dụng cho dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Thay đổi tư duy mới thu hút được vốn tư nhân

Thay đổi tư duy mới thu hút được vốn tư nhân

Quốc hội thảo luận dự án Luật Hợp tác công - tư

Quốc hội thảo luận dự án Luật Hợp tác công - tư

Gỡ 'nút thắt' đầu tư PPP trong giao thông

Gỡ 'nút thắt' đầu tư PPP trong giao thông

Góc nhìn chuyên gia dự thảo Luật PPP

Góc nhìn chuyên gia dự thảo Luật PPP

Giữ nguyên nhóm nợ, biện pháp nhất thời

Giữ nguyên nhóm nợ, biện pháp nhất thời

Dự luật PPP khó hút vốn đầu tư hạ tầng

Nhà đầu tư cần được bảo vệ, hỗ trợ

Nhà đầu tư cần được bảo vệ, hỗ trợ

Tuần này, Quốc hội thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Tuần này, Quốc hội thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Dự án PPP: Nhà nước phải chia sẻ rủi ro, thiệt thòi với doanh nghiệp

Dự án PPP: Nhà nước phải chia sẻ rủi ro, thiệt thòi với doanh nghiệp

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư còn quá chung chung

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư còn quá chung chung