CẦN BỔ SUNG QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

CẦN BỔ SUNG QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

UBTVQH KHẲNG ĐỊNH KHÔNG MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN SO VỚI LUẬT KTNN HIỆN HÀNH

UBTVQH KHẲNG ĐỊNH KHÔNG MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN SO VỚI LUẬT KTNN HIỆN HÀNH

UBTVQH: CẦN NGHIÊN CỨU KỸ QUY ĐỊNH BẢO LÃNH VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN DOANH NGHIỆP QUÁ CẢNH

UBTVQH: CẦN NGHIÊN CỨU KỸ QUY ĐỊNH BẢO LÃNH VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN DOANH NGHIỆP QUÁ CẢNH

UBTVQH: CẦN THỐNG NHẤT LẠI VIỆC SỬA ĐỔI LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP

UBTVQH: CẦN THỐNG NHẤT LẠI VIỆC SỬA ĐỔI LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP

Người dân xin phép xây dựng thì khó nhưng công trình vi phạm ngang nhiên tồn tại

Người dân xin phép xây dựng thì khó nhưng công trình vi phạm ngang nhiên tồn tại

Chất lượng công trình xây dựng xuống cấp, 'rút ruột công trình' cần được làm rõ trong việc sửa đổi Luật Xây dựng

Chất lượng công trình xây dựng xuống cấp, 'rút ruột công trình' cần được làm rõ trong việc sửa đổi Luật Xây dựng

Đề xuất đưa 'dịch vụ đòi nợ' vào Danh mục cấm đầu tư kinh doanh

Đề xuất đưa 'dịch vụ đòi nợ' vào Danh mục cấm đầu tư kinh doanh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Bổ sung ngành 'kinh doanh dịch vụ đòi nợ' vào danh mục ngành, nghề cấm Đầu tư kinh Doanh

Bổ sung ngành 'kinh doanh dịch vụ đòi nợ' vào danh mục ngành, nghề cấm Đầu tư kinh Doanh

Đề xuất sửa đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước

Đề xuất sửa đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước

Chưa thống nhất cách sửa Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: Cần cân nhắc kỹ

Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: Cần cân nhắc kỹ

Sửa đổi Luật Đầu tư và luật doanh nghiệp: Sẽ cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Sửa đổi Luật Đầu tư và luật doanh nghiệp: Sẽ cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại quá cảnh tại cửa khẩu

Chính phủ đề xuất sửa khái niệm doanh nghiệp nhà nước

Chính phủ đề xuất sửa khái niệm doanh nghiệp nhà nước

Đề nghị tách riêng việc sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Đề nghị tách riêng việc sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Ubtvqh cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Ubtvqh cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Sửa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp: Chưa đạt yêu cầu về chất lượng

Sửa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp: Chưa đạt yêu cầu về chất lượng

Làm rõ trách nhiệm của đối tượng nộp thuế, cơ quan quản lý thuế đối với tình trạng nợ đọng thuế

Làm rõ trách nhiệm của đối tượng nộp thuế, cơ quan quản lý thuế đối với tình trạng nợ đọng thuế

Áp dụng thí điểm quá cảnh hàng hóa qua Hệ thống quá cảnh Hải quan asean

Áp dụng thí điểm quá cảnh hàng hóa qua Hệ thống quá cảnh Hải quan asean

Băn khoăn về sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Băn khoăn về sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Hiện đại hóa hải quan trong quá cảnh hàng hóa giữa các nước ASEAN

Hiện đại hóa hải quan trong quá cảnh hàng hóa giữa các nước ASEAN

Làm rõ trách nhiệm liên quan đến tình trạng để nợ đọng thuế

Làm rõ trách nhiệm liên quan đến tình trạng để nợ đọng thuế

Trình ubtvqh cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định thủ tục Hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống acts

Trình ubtvqh cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định thủ tục Hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống acts

Cần thí điểm, với bước đi thận trọng đối với hàng hóa quá cảnh

Cần thí điểm, với bước đi thận trọng đối với hàng hóa quá cảnh

Nội luật hóa Nghị định thư Hệ thống quá cảnh hải quan bảo đảm quyền lợi quốc gia

Nội luật hóa Nghị định thư Hệ thống quá cảnh hải quan bảo đảm quyền lợi quốc gia

Chính phủ muốn cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng: 'không nên'

Chính phủ muốn cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng: 'không nên'

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hiện đại hóa hải quan với hàng hóa quá cảnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hiện đại hóa hải quan với hàng hóa quá cảnh

UBTVQH: CẦN XEM LẠI VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

UBTVQH: CẦN XEM LẠI VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Thực hiện Hệ thống quá cảnh hải quan sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Thực hiện Hệ thống quá cảnh hải quan sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Hàng hóa quá cảnh: Thông thoáng nhưng phải đảm bảo quyền lợi quốc gia

Hàng hóa quá cảnh: Thông thoáng nhưng phải đảm bảo quyền lợi quốc gia

'Nội lực hóa' khi thực hiện Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan

'Nội lực hóa' khi thực hiện Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan

Đã huy động được hơn 1,6 triệu tỷ đồng đầu tư hạ tầng từ 336 dự án PPP

Đã huy động được hơn 1,6 triệu tỷ đồng đầu tư hạ tầng từ 336 dự án PPP

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Bộ luật Lao động và nhiều nội dung quan trọng khác

Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải, đối thoại tại tòa án

Chủ tịch Quốc hội 'rất sốt ruột' với Dự án Sân bay Long Thành

Chủ tịch Quốc hội 'rất sốt ruột' với Dự án Sân bay Long Thành

Cần quy định tỷ lệ tối thiểu phải đạt 35% đại biểu Quốc hội chuyên trách

Cần quy định tỷ lệ tối thiểu phải đạt 35% đại biểu Quốc hội chuyên trách

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Cần có quy định để khuyến khích lựa chọn Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong giải quyết tranh chấp

Cần có quy định để khuyến khích lựa chọn Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong giải quyết tranh chấp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Không bắt buộc trình văn bản hướng dẫn kèm với hồ sơ dự án luật, pháp lệnh

Không bắt buộc trình văn bản hướng dẫn kèm với hồ sơ dự án luật, pháp lệnh

Sửa luật: Không thể từ cực nọ sang cực kia

Sửa luật: Không thể từ cực nọ sang cực kia

Đề xuất 'đổi vai' cơ quan chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật

Đề xuất 'đổi vai' cơ quan chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật

Quốc hội 'bác' đề xuất đổi vai cho các bộ chỉnh lý, tiếp thu luật

Quốc hội 'bác' đề xuất đổi vai cho các bộ chỉnh lý, tiếp thu luật

Có nên 'đổi vai' cơ quan chủ trì chỉnh lý dự luật?

Có nên 'đổi vai' cơ quan chủ trì chỉnh lý dự luật?

Nhiều ý kiến về trách nhiệm chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật

Nhiều ý kiến về trách nhiệm chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp Luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp Luật

Cơ quan soạn thảo phải có trách nhiệm đến cùng với dự luật

Cơ quan soạn thảo phải có trách nhiệm đến cùng với dự luật

'Đổi vai' cho các bộ chỉnh lý, tiếp thu luật sẽ khó kiểm soát lợi ích cục bộ?

'Đổi vai' cho các bộ chỉnh lý, tiếp thu luật sẽ khó kiểm soát lợi ích cục bộ?

Không nên 'đổi vai' chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự án luật cho cơ quan trình

Không nên 'đổi vai' chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự án luật cho cơ quan trình

Có nên 'đổi vai' cơ quan chủ trì chỉnh lý dự thảo luật?

Có nên 'đổi vai' cơ quan chủ trì chỉnh lý dự thảo luật?

Không mở rộng đối tượng kiểm toán

Không mở rộng đối tượng kiểm toán

'Đổi vai' trong xây dựng pháp luật, càng khó kiểm soát việc cài cắm lợi ích cục bộ

'Đổi vai' trong xây dựng pháp luật, càng khó kiểm soát việc cài cắm lợi ích cục bộ

Không quy định mở rộng đối tượng kiểm toán nhưng có xét đến những trường hợp đặc biệt

Không quy định mở rộng đối tượng kiểm toán nhưng có xét đến những trường hợp đặc biệt

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: công tác thi hành án Tiếp tục có những chuyển biến

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: công tác thi hành án Tiếp tục có những chuyển biến

Quyền của người dân bị ảnh hưởng vì… luật, pháp lệnh 'treo'

Quyền của người dân bị ảnh hưởng vì… luật, pháp lệnh 'treo'

Nêu cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 37 của UBTVQH

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 37 của UBTVQH

Nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

Nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp

Cần làm rõ những quy định Hiến pháp chưa đi vào cuộc sống

Cần làm rõ những quy định Hiến pháp chưa đi vào cuộc sống

Tạo hành lang pháp lý để thanh niên trở thành lực lượng đi đầu trong lao động sáng tạo

Tạo hành lang pháp lý để thanh niên trở thành lực lượng đi đầu trong lao động sáng tạo

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)

Sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên: Còn quá chung chung, chồng lấn các luật khác

Sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên: Còn quá chung chung, chồng lấn các luật khác

Phải đưa vào ngân sách Nhà nước

Phải đưa vào ngân sách Nhà nước

Không nên giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đại diện chủ sở hữu Nhà nước?

Không nên giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đại diện chủ sở hữu Nhà nước?

Phiên họp thứ 37: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến với 12 dự án luật

Phiên họp thứ 37: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến với 12 dự án luật

Cần đánh giá tác động kỹ lưỡng trước khi đề nghị bổ sung quy định mới

Cần đánh giá tác động kỹ lưỡng trước khi đề nghị bổ sung quy định mới

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật PPP tại Phiên họp thứ 37

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật PPP tại Phiên họp thứ 37

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về 13 dự án Luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về 13 dự án Luật

Dự kiến chương trình phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng tình mở rộng khung giờ làm thêm tối đa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng tình mở rộng khung giờ làm thêm tối đa

Phân công chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 37 của UBTVQH

Phân công chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 37 của UBTVQH

Kết luận phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kết luận phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đề nghị Kiểm toán Nhà nước được truy cập dữ liệu điện tử

Đề nghị Kiểm toán Nhà nước được truy cập dữ liệu điện tử

Xem xét thành lập 4 phường thuộc thị xã Đông Triều - Quảng Ninh

Xem xét thành lập 4 phường thuộc thị xã Đông Triều - Quảng Ninh

Ủy ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan asean

Ủy ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan asean

Bổ sung dự toán ngân sách 225.000 USD vốn viện trợ cho Hà Tĩnh, Quảng Bình trong năm 2019

Bổ sung dự toán ngân sách 225.000 USD vốn viện trợ cho Hà Tĩnh, Quảng Bình trong năm 2019

Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề phòng, chống xâm hại trẻ em

Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề phòng, chống xâm hại trẻ em

Khai mạc phiên họp thứ 25 của UBTVQH

Khai mạc phiên họp thứ 25 của UBTVQH

Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận việc kỷ luật cán bộ về hưu

Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận việc kỷ luật cán bộ về hưu

Trình cơ cấu lãnh đạo Quốc hội khóa 14

Trình cơ cấu lãnh đạo Quốc hội khóa 14