Tránh chồng chéo giữa thanh tra, kiểm toán

Trong chương trình làm việc tại phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã cho ý kiến về một số...
ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HĐND CẤP TỈNH

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HĐND CẤP TỈNH

Tiếp tục mở cửa để người nước ngoài đến với Việt Nam

3 VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI) TIẾP TỤC XIN Ý KIẾN UBTVQH

3 VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI) TIẾP TỤC XIN Ý KIẾN UBTVQH

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam

Nhiều ý kiến không đồng ý mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm

Nhiều ý kiến không đồng ý mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm

Đa số ý kiến UBTVQH không tán thành tăng thời giờ làm thêm

Đa số ý kiến UBTVQH không tán thành tăng thời giờ làm thêm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Vì sao cán bộ xin 'đừng đưa em vào quy hoạch về Quốc hội?'

Vì sao cán bộ xin 'đừng đưa em vào quy hoạch về Quốc hội?'

Bổ sung quy định về tiêu chuẩn quốc tịch của đại biểu Quốc hội

Bổ sung quy định về tiêu chuẩn quốc tịch của đại biểu Quốc hội

CẦN BỔ SUNG QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

CẦN BỔ SUNG QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

UBTVQH KHẲNG ĐỊNH KHÔNG MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN SO VỚI LUẬT KTNN HIỆN HÀNH

UBTVQH KHẲNG ĐỊNH KHÔNG MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN SO VỚI LUẬT KTNN HIỆN HÀNH

UBTVQH: CẦN NGHIÊN CỨU KỸ QUY ĐỊNH BẢO LÃNH VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN DOANH NGHIỆP QUÁ CẢNH

UBTVQH: CẦN NGHIÊN CỨU KỸ QUY ĐỊNH BẢO LÃNH VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN DOANH NGHIỆP QUÁ CẢNH

UBTVQH: CẦN THỐNG NHẤT LẠI VIỆC SỬA ĐỔI LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP

UBTVQH: CẦN THỐNG NHẤT LẠI VIỆC SỬA ĐỔI LUẬT ĐẦU TƯ VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP

Đề xuất đưa 'dịch vụ đòi nợ' vào Danh mục cấm đầu tư kinh doanh

Đề xuất đưa 'dịch vụ đòi nợ' vào Danh mục cấm đầu tư kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: Cần cân nhắc kỹ

Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: Cần cân nhắc kỹ

Ubtvqh cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Ubtvqh cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Sửa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp: Chưa đạt yêu cầu về chất lượng

Sửa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp: Chưa đạt yêu cầu về chất lượng

Chính phủ trình luật thiếu nhất quán, Thường vụ Quốc hội khó thảo luận

Chính phủ trình luật thiếu nhất quán, Thường vụ Quốc hội khó thảo luận

Hiện đại hóa hải quan trong quá cảnh hàng hóa giữa các nước ASEAN

Hiện đại hóa hải quan trong quá cảnh hàng hóa giữa các nước ASEAN

Làm rõ trách nhiệm liên quan đến tình trạng để nợ đọng thuế

Làm rõ trách nhiệm liên quan đến tình trạng để nợ đọng thuế

Không nên cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Không nên cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Cần thí điểm, với bước đi thận trọng đối với hàng hóa quá cảnh

Cần thí điểm, với bước đi thận trọng đối với hàng hóa quá cảnh

UBTVQH: CẦN XEM LẠI VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

UBTVQH: CẦN XEM LẠI VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Thực hiện Hệ thống quá cảnh hải quan sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Thực hiện Hệ thống quá cảnh hải quan sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

'Nội lực hóa' khi thực hiện Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan

'Nội lực hóa' khi thực hiện Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan

Đã huy động được hơn 1,6 triệu tỷ đồng đầu tư hạ tầng từ 336 dự án PPP

Đã huy động được hơn 1,6 triệu tỷ đồng đầu tư hạ tầng từ 336 dự án PPP

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Bộ luật Lao động và nhiều nội dung quan trọng khác

Sớm nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách đạt và trên mức 35%

Sớm nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách đạt và trên mức 35%

Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải, đối thoại tại tòa án

Cần quy định tỷ lệ tối thiểu phải đạt 35% đại biểu Quốc hội chuyên trách

Cần quy định tỷ lệ tối thiểu phải đạt 35% đại biểu Quốc hội chuyên trách

Cần có quy định để khuyến khích lựa chọn Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong giải quyết tranh chấp

Cần có quy định để khuyến khích lựa chọn Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong giải quyết tranh chấp

Không bắt buộc trình văn bản hướng dẫn kèm với hồ sơ dự án luật, pháp lệnh

Không bắt buộc trình văn bản hướng dẫn kèm với hồ sơ dự án luật, pháp lệnh

Sửa luật: Không thể từ cực nọ sang cực kia

Sửa luật: Không thể từ cực nọ sang cực kia