Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng thành tâm thất

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng thành tâm thất

Phẫu thuật thành công cho nạn nhân bị cây sắt đâm xuyên cổ

Phẫu thuật thành công cho nạn nhân bị cây sắt đâm xuyên cổ

Ngã tường rào, người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên cổ

Ngã tường rào, người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên cổ

Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên cổ

Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên cổ

Người đàn ông mắc bệnh tim bị cây sắt đâm xuyên vùng cổ vẫn sống ngoạn mục

Người đàn ông mắc bệnh tim bị cây sắt đâm xuyên vùng cổ vẫn sống ngoạn mục

Người đàn ông ở Đắk Lắk té ngã bị cây sắt xuyên từ cổ qua hàm

Người đàn ông ở Đắk Lắk té ngã bị cây sắt xuyên từ cổ qua hàm

Bị thanh sắt đâm xuyên đầu vì trượt ngã

Bị thanh sắt đâm xuyên đầu vì trượt ngã

Đắk Lắk: Leo lên hàng rào, ông lão 61 tuổi bị cây sắt cắm từ cổ qua xương hàm

Đắk Lắk: Leo lên hàng rào, ông lão 61 tuổi bị cây sắt cắm từ cổ qua xương hàm

Ngã tường rào, người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên cổ

Ngã tường rào, người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên cổ

Té ngã, người đàn ông bị cây sắt lớn xuyên từ gáy đến hàm

Té ngã, người đàn ông bị cây sắt lớn xuyên từ gáy đến hàm

Cứu sống người đàn ông bị thanh sắt găm vào đầu

Cứu sống người đàn ông bị thanh sắt găm vào đầu

Cứu sống người đàn ông bị cây sắt găm vào đầu

Cứu sống người đàn ông bị cây sắt găm vào đầu

Phẫu thuật thành công nạn nhân bị cây sắt lớn đâm xuyên từ cổ đến xương hàm

Phẫu thuật thành công nạn nhân bị cây sắt lớn đâm xuyên từ cổ đến xương hàm

Ngã từ tường rào, người đàn ông bị thanh sắt cắm xuyên cổ

Ngã từ tường rào, người đàn ông bị thanh sắt cắm xuyên cổ

Cứu sống chàng trai bị đâm thủng tim nguy kịch

Cứu sống chàng trai bị đâm thủng tim nguy kịch

Bé trai nhập viện cấp cứu trong cơn nguy kịch vì bị bạn cùng lớp đâm bút chì vào mông

Bé trai nhập viện cấp cứu trong cơn nguy kịch vì bị bạn cùng lớp đâm bút chì vào mông

Nam thanh niên nguy kịch vì bị cây sắt đâm xuyên phổi

Nam thanh niên nguy kịch vì bị cây sắt đâm xuyên phổi

Cứu sống chàng trai bị cây sắt đâm thấu phổi nguy kịch

Cứu sống chàng trai bị cây sắt đâm thấu phổi nguy kịch

Cứu sống 9X bị thanh sắt đâm xuyên phổi

Cứu sống 9X bị thanh sắt đâm xuyên phổi

Cứu sống bệnh nhân bị cây sắt đâm xuyên phổi và đốt sống ngực

Cứu sống bệnh nhân bị cây sắt đâm xuyên phổi và đốt sống ngực

Cứu sống một thanh niên bị cây sắt đâm xuyên phổi

Cứu sống một thanh niên bị cây sắt đâm xuyên phổi

Cứu sống bệnh nhân bị cây sắt đâm xuyên phổi

Cứu sống bệnh nhân bị cây sắt đâm xuyên phổi

Cứu sống bệnh nhân bị sắt đâm xuyên phổi

Cứu sống bệnh nhân bị sắt đâm xuyên phổi

Nam thanh niên thoát chết kỳ diệu dù bị thanh sắt đâm xuyên đốt sống cổ

Nam thanh niên thoát chết kỳ diệu dù bị thanh sắt đâm xuyên đốt sống cổ

Cứu sống thanh niên bị bạn dùng cây sắt đâm xuyên phổi

Cứu sống thanh niên bị bạn dùng cây sắt đâm xuyên phổi

2 giờ phẫu thuật cứu sống 9X bị bạn dùng cây sắt đâm thấu cổ, xuyên phổi

2 giờ phẫu thuật cứu sống 9X bị bạn dùng cây sắt đâm thấu cổ, xuyên phổi

Bị thanh sắt đâm xuyên đốt sống cổ, thanh niên thoát chết trong gang tấc

Bị thanh sắt đâm xuyên đốt sống cổ, thanh niên thoát chết trong gang tấc

Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên phổi

Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên phổi

Bị bạn đâm thanh sắt xuyên cả phổi!

Bị bạn đâm thanh sắt xuyên cả phổi!

Rút cây sắt đâm xuyên phổi thanh niên ở miền Tây

Rút cây sắt đâm xuyên phổi thanh niên ở miền Tây

Cứu sống bệnh nhân bị bạn dùng thanh sắt đâm xuyên cổ

Cứu sống bệnh nhân bị bạn dùng thanh sắt đâm xuyên cổ

Nam thanh niên bị bạn dùng cây sắt đâm xuyên phổi

Nam thanh niên bị bạn dùng cây sắt đâm xuyên phổi

Rơi từ cây cao, bé trai bị hàng rào sắt đâm xuyên ngực

Rơi từ cây cao, bé trai bị hàng rào sắt đâm xuyên ngực

Ngã khi trèo cây, bé trai bị thanh sắt hàng rào đâm xuyên ngực

Ngã khi trèo cây, bé trai bị thanh sắt hàng rào đâm xuyên ngực

Cứu sống bé trai bị thanh sắt đâm thấu ngực

Cứu sống bé trai bị thanh sắt đâm thấu ngực

Thanh sắt đâm thấu ngực, cháu bé 13 tuổi được cứu sống

Thanh sắt đâm thấu ngực, cháu bé 13 tuổi được cứu sống

Bé trai 13 tuổi bị thanh sắt đâm thấu ngực khi chơi trốn tìm

Bé trai 13 tuổi bị thanh sắt đâm thấu ngực khi chơi trốn tìm

Cứu sống bé trai 13 tuổi ở Nghệ An bị thanh sắt đâm thấu ngực khi trèo cây chơi

Cứu sống bé trai 13 tuổi ở Nghệ An bị thanh sắt đâm thấu ngực khi trèo cây chơi

Rơi từ cây cao khi chơi trốn tìm, bé trai bị hàng rào sắt đâm xuyên ngực

Rơi từ cây cao khi chơi trốn tìm, bé trai bị hàng rào sắt đâm xuyên ngực

Bé trai 13 tuổi ở Nghệ An bị mũi sắt nhọn hàng rào đâm xuyên ngực

Bé trai 13 tuổi ở Nghệ An bị mũi sắt nhọn hàng rào đâm xuyên ngực

Cứu cháu bé bị thanh sắt hàng rào đâm thấu ngực

Cứu cháu bé bị thanh sắt hàng rào đâm thấu ngực

Bé trai bị hàng rào sắt đâm xuyên ngực

Bé trai bị hàng rào sắt đâm xuyên ngực

Trèo cây ngã xuống, cậu bé 13 tuổi bị chông hàng rào đâm xuyên ngực

Trèo cây ngã xuống, cậu bé 13 tuổi bị chông hàng rào đâm xuyên ngực

Kinh hoàng rào sắt đâm xuyên ngực bé trai khi trèo cây

Kinh hoàng rào sắt đâm xuyên ngực bé trai khi trèo cây

Trèo cây chơi trốn tìm, bé trai 13 tuổi ở Nghệ An bị thanh sắt đâm thấu ngực

Trèo cây chơi trốn tìm, bé trai 13 tuổi ở Nghệ An bị thanh sắt đâm thấu ngực

Bé trai Nghệ An nhập viện cùng rào sắt đâm xuyên ngực

Bé trai Nghệ An nhập viện cùng rào sắt đâm xuyên ngực

Kinh hoàng bé trai ngã, bị tấm kim loại xuyên sâu vào ngực trái

Kinh hoàng bé trai ngã, bị tấm kim loại xuyên sâu vào ngực trái

Cứu sống cháu bé bị thanh sắt hàng rào đâm xuyên lồng ngực

Cứu sống cháu bé bị thanh sắt hàng rào đâm xuyên lồng ngực

Ngã từ độ cao 5 mét xuống đất, nam thanh niên bị thanh sắt đâm xuyên đùi

Ngã từ độ cao 5 mét xuống đất, nam thanh niên bị thanh sắt đâm xuyên đùi