Các khu dân cư sôi nổi hướng về Ngày hội Đại đoàn kết

Các khu dân cư sôi nổi hướng về Ngày hội Đại đoàn kết

Những ngày này, khắp các khu dân cư trong tỉnh đang đẩy mạnh các hoạt động thi đua sôi nổi hướng về Ngày...
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng Đại lễ kỷ niệm Khai đạo Cao Đài năm 2019

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng Đại lễ kỷ niệm Khai đạo Cao Đài năm 2019

Biểu dương đoàn viên, hội viên dân tộc, tôn giáo, hộ SXKD giỏi, thợ trẻ, công nhân tiêu biểu năm 2019

Biểu dương đoàn viên, hội viên dân tộc, tôn giáo, hộ SXKD giỏi, thợ trẻ, công nhân tiêu biểu năm 2019

Nắm chắc tình hình nhân dân, tạo đồng thuận từ cơ sở

Nắm chắc tình hình nhân dân, tạo đồng thuận từ cơ sở

Thừa Thiên - Huế: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019

Thừa Thiên - Huế: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019

Giám sát góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp Hàng Gòn

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp Hàng Gòn

Vận động hơn 15 tỷ đồng cho Quỹ 'Vì người nghèo'

Huy động nhân dân tham gia giám sát

Huy động nhân dân tham gia giám sát

Phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội qua kênh giám sát của MTTQ - Bài 2: Rõ trách nhiệm, vai trò của Mặt trận Tổ quốc

Phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội qua kênh giám sát của MTTQ - Bài 2: Rõ trách nhiệm, vai trò của Mặt trận Tổ quốc

Phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội qua kênh giám sát của MTTQ - Bài 1: Bám sát thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát

Phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội qua kênh giám sát của MTTQ - Bài 1: Bám sát thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019

Tập trung nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo

Tập trung nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo

Cán bộ công tác mặt trận cần 'học cách lắng nghe'

Cán bộ công tác mặt trận cần 'học cách lắng nghe'