108 kiến nghị đã được gửi đến các cấp Trung ương, địa phương

108 kiến nghị đã được gửi đến các cấp Trung ương, địa phương

Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng

Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng

Xứng đáng là cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Xứng đáng là cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Bình Định: Vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Bình Định: Vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về giám sát, phản biện

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về giám sát, phản biện

Hội nghị tổng kết MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020

Hội nghị tổng kết MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020

Huyện Thường Xuân tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội

Huyện Thường Xuân tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội

Hà Nội phát huy ngày càng tốt hơn vị thế, vai trò, trách nhiệm là đầu tàu của cả nước

Hà Nội phát huy ngày càng tốt hơn vị thế, vai trò, trách nhiệm là đầu tàu của cả nước

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Hà Nội luôn xứng đáng là Thủ đô Anh hùng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Hà Nội luôn xứng đáng là Thủ đô Anh hùng

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo 'Dân vận'

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo 'Dân vận'

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): 5 năm giám sát hơn 400 vụ việc

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): 5 năm giám sát hơn 400 vụ việc

Chủ động nắm bắt và giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc

Chủ động nắm bắt và giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc

Chủ động nắm bắt để giải quyết kịp thời vấn đề dân sinh bức xúc

Chủ động nắm bắt để giải quyết kịp thời vấn đề dân sinh bức xúc

Phát huy dân chủ xây dựng chính quyền vững mạnh

Phát huy dân chủ xây dựng chính quyền vững mạnh

Ninh Bình: Ký kết phối hợp thực hiện Quyết định 124/TW của Ban Bí thư

Ninh Bình: Ký kết phối hợp thực hiện Quyết định 124/TW của Ban Bí thư

Ninh Thuận: Giao ban công tác khối Mặt trận và các đoàn thể quý III

Ninh Thuận: Giao ban công tác khối Mặt trận và các đoàn thể quý III

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu đã đề ra

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu đã đề ra

Phát huy quyền làm chủ của dân qua đối thoại

Phát huy quyền làm chủ của dân qua đối thoại

Cần Thơ: Hơn 120 học viên dự Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019

Cần Thơ: Hơn 120 học viên dự Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019

Đối thoại để phòng chống tệ quan liêu, mệnh lệnh, xa dân

Đối thoại để phòng chống tệ quan liêu, mệnh lệnh, xa dân

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV

Phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện mục tiêu an sinh xã hội

Phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện mục tiêu an sinh xã hội

Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm trong tham gia giám sát và phản biện xã hội

Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm trong tham gia giám sát và phản biện xã hội

Lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt

Lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

Dân hiểu rõ mới hăng hái làm

Dân hiểu rõ mới hăng hái làm

Mặt trận phải là nơi để nhân dân đặt niềm tin

Đoàn kết đưa đất nước tiến lên

Đoàn kết đưa đất nước tiến lên

Lòng dân như nước

Lòng dân như nước

Lắng nghe dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Lắng nghe dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Lời kêu gọi của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Lời kêu gọi của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác, chính sách dân tộc

Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác, chính sách dân tộc

'Giám sát, phản biện phải có bản lĩnh'

'Giám sát, phản biện phải có bản lĩnh'

Nhiều bài học kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ Đại hội MTTQ Việt Nam lần VIII

Nhiều bài học kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ Đại hội MTTQ Việt Nam lần VIII

Mặt trận cần tăng cường tính giám sát, phản biện xã hội

Mặt trận cần tăng cường tính giám sát, phản biện xã hội

Tăng cường vai trò của Mặt trận trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền

Tăng cường vai trò của Mặt trận trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền

Cùng nhân dân giám sát phản biện

Cùng nhân dân giám sát phản biện

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức vận động

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức vận động

Ấm áp dưới mái nhà Mặt trận

Mặt trận phải là nơi thể hiện sức mạnh đoàn kết và tinh thần dân chủ

Mặt trận phải là nơi thể hiện sức mạnh đoàn kết và tinh thần dân chủ

Đại hội của sự đổi mới, đáp ứng yêu cầu đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội của sự đổi mới, đáp ứng yêu cầu đất nước trong giai đoạn mới

Mặt trận cần 'lên tiếng' mạnh hơn, nhanh hơn

Mặt trận cần 'lên tiếng' mạnh hơn, nhanh hơn

Cầu nối giữa Quốc hội và nhân dân

Cầu nối giữa Quốc hội và nhân dân

Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX: Đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX: Đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới

Hướng về cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hướng về cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới

Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới

Mặt trận của lòng dân

Giám sát và phản biện xã hội: Mặt trận Tổ quốc khẳng định vị thế then chốt

Giám sát và phản biện xã hội: Mặt trận Tổ quốc khẳng định vị thế then chốt

Cơ chế để Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện hiện nay chưa hợp lý

Cơ chế để Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện hiện nay chưa hợp lý

Trở về trong mái nhà Mặt trận

Trở về trong mái nhà Mặt trận

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Niềm tin nhiệm kỳ mới

Niềm tin nhiệm kỳ mới

Chăm lo cho dân

Chăm lo cho dân

Lắng nghe dân nói, làm cho dân tin

Lắng nghe dân nói, làm cho dân tin

Tạo cơ chế khác biệt xây dựng nông thôn mới

Tạo cơ chế khác biệt xây dựng nông thôn mới

Công tác Mặt trận cần trọng tâm, trọng điểm

Công tác Mặt trận cần trọng tâm, trọng điểm