TP. Nha Trang triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020

TP. Nha Trang triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020

Sáng 27-12, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019;...
Đảng ủy Quân sự thành phố Nha Trang: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020

Đảng ủy Quân sự thành phố Nha Trang: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020

Quân khu 2 tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Quân khu 2 tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Xây dựng lực lượng tự vệ Công ty Mẹ - PVN vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng lực lượng tự vệ Công ty Mẹ - PVN vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Tăng cường công tác rèn luyện kỷ luật trong lực lượng vũ trang

Tăng cường công tác rèn luyện kỷ luật trong lực lượng vũ trang

Quận Đống Đa hoàn thành 100% tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Quận Đống Đa hoàn thành 100% tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Quân khu 4 và 6 tỉnh: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân

Quân khu 4 và 6 tỉnh: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Điểm sáng Ban Chỉ huy Quân sự TP Uông Bí

Điểm sáng Ban Chỉ huy Quân sự TP Uông Bí

LLVT Đông Triều: Điểm tựa vững chắc cho nhân dân

LLVT Đông Triều: Điểm tựa vững chắc cho nhân dân

Thành tựu 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Giữ vững tiềm lực quốc phòng - an ninh

Giữ vững tiềm lực quốc phòng - an ninh

Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng

Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng

Hội nghị lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2020

Hội nghị lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2020