Bộ Công an cách chức Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Bộ Công an cách chức Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Chiều 12/9, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã làm việc với Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và công bố...
Hàng loạt sai phạm của Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Hàng loạt sai phạm của Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Ông Hồ Văn Năm sẽ bị miễn nhiệm chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH và cho thôi ĐBQH

Ông Hồ Văn Năm sẽ bị miễn nhiệm chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH và cho thôi ĐBQH

Ông Hồ Văn Năm sẽ bị miễn nhiệm theo quy trình bị kỷ luật

Ông Hồ Văn Năm sẽ bị miễn nhiệm theo quy trình bị kỷ luật

Ông Hồ Văn Năm sẽ bị miễn nhiệm chức Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Ông Hồ Văn Năm sẽ bị miễn nhiệm chức Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai

Cách chức vụ trong Đảng của giám đốc Công an Đồng Nai

Cách chức vụ trong Đảng của giám đốc Công an Đồng Nai

Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Nai Hồ Văn Năm xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai xin thôi làm đại biểu QH

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai xin thôi làm đại biểu QH

Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và một số cá nhân

Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và một số cá nhân

Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai

Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai

Thông cáo báo chí kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo Công an Đồng Nai

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo Công an Đồng Nai

Cách chức bí thư với cựu viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum

Cách chức bí thư với cựu viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum

Kỷ luật đảng nguyên Viện trưởng Viện Kiểm KSND Kon Tum

Kỷ luật đảng nguyên Viện trưởng Viện Kiểm KSND Kon Tum

Cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng nguyên Viện trưởng KSND tỉnh Kon Tum

Cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng nguyên Viện trưởng KSND tỉnh Kon Tum

Ông Nguyễn Bắc Son bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông

Ông Nguyễn Bắc Son bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông

Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son