TP.HCM công bố 22 trường có yếu tố nước ngoài

TP.HCM công bố 22 trường có yếu tố nước ngoài

Theo trang thông tin điện tử các trường trung học có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM, thành phố có 22 trường...
Thành phố Hồ Chí Minh có 22 trường có yếu tố nước ngoài

Thành phố Hồ Chí Minh có 22 trường có yếu tố nước ngoài