Bức xúc trên những đồi chè 'Thanh Niên'

Bức xúc trên những đồi chè 'Thanh Niên'

Hợp tác xã Thanh Bình: Hiệu quả từ mô hình chè sạch

Hợp tác xã Thanh Bình: Hiệu quả từ mô hình chè sạch

Hà Giang: Đẩy mạnh công tác bảo tồn và khai thác giá trị chè Shan tuyết cổ thụ

Hà Giang: Đẩy mạnh công tác bảo tồn và khai thác giá trị chè Shan tuyết cổ thụ

Hà Giang bảo tồn, nâng cao giá trị cây chè shan tuyết

Hà Giang bảo tồn, nâng cao giá trị cây chè shan tuyết

Thái Nguyên: Đào tạo, bồi dưỡng phương pháp thử nếm cảm quan, đánh giá các sản phẩm trà

Thái Nguyên: Đào tạo, bồi dưỡng phương pháp thử nếm cảm quan, đánh giá các sản phẩm trà

Nông dân Nghệ An hái lứa chè đầu tiên sau đại hạn, thương lái đến tận vườn thu mua

Nông dân Nghệ An hái lứa chè đầu tiên sau đại hạn, thương lái đến tận vườn thu mua

Quyết tâm đột phá vì sự phát triển bền vững của vùng chè xứ Tuyên

Quyết tâm đột phá vì sự phát triển bền vững của vùng chè xứ Tuyên

Cuộc chuyển mình trong kỷ nguyên số của vùng đất đệ nhất danh trà

Cuộc chuyển mình trong kỷ nguyên số của vùng đất đệ nhất danh trà

Tâm Trà Thái: Doanh nghiệp bảo tồn phát triển giống trà cổ trên vùng đất Tân Cương

Tâm Trà Thái: Doanh nghiệp bảo tồn phát triển giống trà cổ trên vùng đất Tân Cương

Công ty CP Mía đường Sông Lam đầu tư phát triển ngành chè

Công ty CP Mía đường Sông Lam đầu tư phát triển ngành chè

Huyện Ba Vì Liên kết sản xuất đã và đang góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế

Huyện Ba Vì Liên kết sản xuất đã và đang góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế

Ngút ngàn màu xanh sáng

Ngút ngàn màu xanh sáng

Đùn đẩy trách nhiệm việc tranh mua, tranh bán vùng nguyên liệu chè Lai Châu

Đùn đẩy trách nhiệm việc tranh mua, tranh bán vùng nguyên liệu chè Lai Châu

Tuyên Quang: Liên kết sản xuất và chế biến chè Shan tuyết

Tuyên Quang: Liên kết sản xuất và chế biến chè Shan tuyết

Tin NN Tây Bắc: San Thàng mở rộng diện tích trồng hoa