Những người 'cha nuôi' mang quân hàm xanh

Những người 'cha nuôi' mang quân hàm xanh

Các đồn biên phòng ở Đác Lắc nhận 'con nuôi'

Các đồn biên phòng ở Đác Lắc nhận 'con nuôi'

Đồn Biên phòng Móng Cái nhận nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi

Đồn Biên phòng Móng Cái nhận nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi

Đồn Biên phòng Lạc Quới ra mắt mô hình 'Con nuôi Đồn biên phòng'

Đồn Biên phòng Lạc Quới ra mắt mô hình 'Con nuôi Đồn biên phòng'

Ra mắt mô hình 'Con nuôi đồn Biên phòng'

Ra mắt mô hình 'Con nuôi đồn Biên phòng'

Tặng quà, hỗ trợ con nuôi của Đồn Biên phòng Cốc Pàng

Tặng quà, hỗ trợ con nuôi của Đồn Biên phòng Cốc Pàng

Phòng ngừa trẻ em lao động sớm ở vùng biên

Phòng ngừa trẻ em lao động sớm ở vùng biên

Ấm tình quân dân nơi biên giới

Ấm tình quân dân nơi biên giới

Những 'người cha' biên phòng ở Nghệ An

BĐBP Long An triển khai thực hiện mô hình 'Con nuôi đồn Biên phòng'

BĐBP Long An triển khai thực hiện mô hình 'Con nuôi đồn Biên phòng'

Những 'người cha' mang quân hàm xanh

Những 'người cha' mang quân hàm xanh

NHỮNG 'CON NUÔI' CỦA ĐỒN BIÊN PHÒNG

NHỮNG 'CON NUÔI' CỦA ĐỒN BIÊN PHÒNG

Nhận 19 học sinh có hoàn cảnh khó khăn làm 'Con nuôi đồn Biên phòng'

Nhận 19 học sinh có hoàn cảnh khó khăn làm 'Con nuôi đồn Biên phòng'

'Con nuôi' của những đồn lính quân hàm xanh

'Con nuôi' của những đồn lính quân hàm xanh

Ra mắt mô hình 'Con nuôi Đồn Biên phòng' tại Lào Cai

Ra mắt mô hình 'Con nuôi Đồn Biên phòng' tại Lào Cai

Lực lượng BĐBP nhận nuôi 212 cháu nhỏ theo mô hình 'Con nuôi đồn Biên phòng'

Ngày hội Trăng rằm các 'Con nuôi Đồn Biên phòng' của BĐBP Lào Cai

Ngày hội Trăng rằm các 'Con nuôi Đồn Biên phòng' của BĐBP Lào Cai

Ra mắt mô hình 'Con nuôi Đồn biên phòng' ở Lào Cai

Ra mắt mô hình 'Con nuôi Đồn biên phòng' ở Lào Cai

Áo mới cho em vui tới trường

Áo mới cho em vui tới trường

Ra mắt mô hình 'Con nuôi đồn Biên phòng'

Ra mắt mô hình 'Con nuôi đồn Biên phòng'

Chiến sĩ quân hàm xanh tiếp sức học sinh trong mùa tựu trường

Chiến sĩ quân hàm xanh tiếp sức học sinh trong mùa tựu trường

Đồn Biên phòng Nậm Càn nhận nuôi học sinh vùng đồng bào khó khăn

Triển khai rộng mô hình 'Con nuôi đồn biên phòng' ở Quảng Bình

Triển khai rộng mô hình 'Con nuôi đồn biên phòng' ở Quảng Bình

Triển khai mô hình 'Con nuôi đồn biên phòng'

Triển khai mô hình 'Con nuôi đồn biên phòng'

Xúc động chuyện 'con nuôi Đồn Biên phòng'

Xúc động chuyện 'con nuôi Đồn Biên phòng'

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh ra mắt mô hình 'Con nuôi Đồn Biên phòng'

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh ra mắt mô hình 'Con nuôi Đồn Biên phòng'

Ra mắt mô hình 'Con nuôi đồn Biên phòng'

Ra mắt mô hình 'Con nuôi đồn Biên phòng'

Ra mắt mô hình 'Con nuôi Đồn Biên phòng'

Ra mắt mô hình 'Con nuôi Đồn Biên phòng'

Biên phòng Hà Tĩnh ra mắt mô hình 'Con nuôi Đồn Biên phòng'

Biên phòng Hà Tĩnh ra mắt mô hình 'Con nuôi Đồn Biên phòng'

BĐBP Gia Lai ra mắt mô hình 'Con nuôi Đồn Biên phòng'

BĐBP Gia Lai ra mắt mô hình 'Con nuôi Đồn Biên phòng'