Trao giải đợt 2 Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử '90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam'

Trao giải đợt 2 Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử '90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam'

Ngày 30/12, tại TP Hạ Long, Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử '90 năm - Vinh quang Đảng...
Nguyễn Hà Thanh giành giải Nhất cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần 15

Nguyễn Hà Thanh giành giải Nhất cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần 15

Cuộc thi tìm hiểu '90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam' là đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa sâu rộng nhất

Cuộc thi tìm hiểu '90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam' là đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa sâu rộng nhất

TP Hạ Long đánh giá sơ bộ kết quả Cuộc thi tìm hiểu '90 năm – Vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam'

TP Hạ Long đánh giá sơ bộ kết quả Cuộc thi tìm hiểu '90 năm – Vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam'

Sức lan tỏa của một cuộc thi

Sức lan tỏa của một cuộc thi

Gần 1,9 triệu lượt người thi tìm hiểu lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng

Gần 1,9 triệu lượt người thi tìm hiểu lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng

Trao giải cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Trao giải cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Trao giải cuộc thi '90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam'

Trao giải cuộc thi '90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam'

Trao giải cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Trao giải cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng, nhận cơ hội đi thăm Trường Sa

Thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng, nhận cơ hội đi thăm Trường Sa

Thi sáng tác tranh kỷ niệm những ngày lễ lớn

Thi sáng tác tranh kỷ niệm những ngày lễ lớn

Trao giải cuộc thi trực tuyến về 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trao giải cuộc thi trực tuyến về 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kết quả tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Kết quả tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 8

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 8

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 7

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 7

Trao giải thi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng VCNET

Trao giải lần thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Trao giải lần thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Tự hào, lan tỏa về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tự hào, lan tỏa về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hàng trăm nghìn lượt người thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Hàng trăm nghìn lượt người thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Trao giải thưởng đợt I cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam' trên mạng xã hội VCNET

Trao giải lần thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Trao giải lần thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Hơn 530.000 lượt người dự thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Hơn 530.000 lượt người dự thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Trao giải cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam'

Trao giải cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam'

Trao giải cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Trao giải cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Ngày 10/10, bắt đầu Cuộc thi tìm hiểu lịch sử '90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam' bằng hình thức trực tuyến

Ngày 10/10, bắt đầu Cuộc thi tìm hiểu lịch sử '90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam' bằng hình thức trực tuyến

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 6

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 6

Hà Tĩnh: Đồng loạt phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại lễ chào cờ

Hà Tĩnh: Đồng loạt phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại lễ chào cờ

Tuổi trẻ Đại học Huế hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng

Tuổi trẻ Đại học Huế hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng

362.245 lượt người dự thi tìm hiểu lịch sử Đảng

362.245 lượt người dự thi tìm hiểu lịch sử Đảng