Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 7

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 7

Bạn Vũ Xuân Lợi đoạt giải Nhất tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Bạn Vũ Xuân Lợi đoạt giải Nhất tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Trao giải thi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng VCNET

Trao giải lần thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Trao giải lần thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Hơn 534 nghìn lượt người dự thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Hơn 534 nghìn lượt người dự thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Tự hào, lan tỏa về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tự hào, lan tỏa về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng

Hàng trăm nghìn lượt người thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Hàng trăm nghìn lượt người thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Trao giải thi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng VCNET

Trao giải thi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng VCNET

Hà Tĩnh đạt 10 giải tại Cuộc thi 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam' khu vực phía Bắc

Hà Tĩnh đạt 10 giải tại Cuộc thi 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam' khu vực phía Bắc

Trao giải thưởng đợt I cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam' trên mạng xã hội VCNET

Trao giải thưởng đợt I cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam' trên mạng xã hội VCNET

Trao giải lần thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Trao giải lần thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Hơn 530.000 lượt người dự thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Hơn 530.000 lượt người dự thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Trao giải cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam'

Trao giải cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam'

Trao giải cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Trao giải cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Thêm tự hào về lịch sử vẻ vang của Đảng

Thêm tự hào về lịch sử vẻ vang của Đảng

Nguyễn Thị Thanh Mai đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ sáu

Nguyễn Thị Thanh Mai đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ sáu

Nâng cao nhận thức và niềm tin của thế hệ trẻ về Đảng

Nâng cao nhận thức và niềm tin của thế hệ trẻ về Đảng

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 6

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 6

Đại học Huế phát động thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Đại học Huế phát động thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Tuần 6 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng: Bạn Nguyễn Thị Thanh Mai đạt giải Nhất

Hà Tĩnh: Đồng loạt phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại lễ chào cờ

Hà Tĩnh: Đồng loạt phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại lễ chào cờ

Cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tuổi trẻ Đại học Huế hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng

Tuổi trẻ Đại học Huế hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng

362.245 lượt người dự thi tìm hiểu lịch sử Đảng

362.245 lượt người dự thi tìm hiểu lịch sử Đảng

Hà Tĩnh tiếp tục dẫn đầu số người tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

Hà Tĩnh tiếp tục dẫn đầu số người tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

Bạn Hoàng Thị Quế Lưu đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ năm

Bạn Hoàng Thị Quế Lưu đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ năm

Bạn Hoàng Thị Quế Lưu đoạt giải Nhất tuần 5 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

Bạn Hoàng Thị Quế Lưu đoạt giải Nhất tuần 5 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

Trên 118.500 lượt người dự thi tuần thứ tư cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Đảng

Trên 118.500 lượt người dự thi tuần thứ tư cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Đảng

Trần Thị Hồng Hạnh đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ tư

Trần Thị Hồng Hạnh đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ tư

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 4

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 4

Hà Tĩnh hưởng ứng cuộc thi 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam'

Hà Tĩnh giành 4 giải cuộc thi 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam'

Hà Tĩnh giành 4 giải cuộc thi 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam'

Hơn 5.000.000 dự thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Kết quả thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng, tuần thứ ba

Bạn Nguyễn Thị Thúy Kiều đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ ba

Bạn Nguyễn Thị Thúy Kiều đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ ba

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 3

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 3

Bạn Nguyễn Thị Thúy Kiều đoạt giải Nhất tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Hơn 1,7 triệu lượt người thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng

Trên 40.000 lượt người tham gia dự thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Trên 40.000 lượt người tham gia dự thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Hơn 40 nghìn lượt người tham gia thi tuần thứ hai Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

Hơn 40 nghìn lượt người tham gia thi tuần thứ hai Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 2

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 2

Bạn Đỗ Thị Trang đạt giải Nhất tuần thứ 2 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Bạn Đỗ Thị Trang đạt giải Nhất tuần thứ 2 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử của Đảng

Triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam', tuần thứ nhất (26-8 đến 2-9-2019)

Gần 20 nghìn lượt người tham gia thi tuần thứ nhất cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam', tuần thứ nhất (26-8 đến 2-9-2019)

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam', tuần thứ nhất (26-8 đến 2-9-2019)

Công bố kết quả tuần 1 thi trắc nghiệm tìm hiểu về lịch sử Đảng

Công bố kết quả tuần 1 thi trắc nghiệm tìm hiểu về lịch sử Đảng

Gần 20 nghìn lượt người tham gia thi tuần thứ nhất cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

Gần 20 nghìn lượt người tham gia thi tuần thứ nhất cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

Kết quả thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng, tuần thứ nhất

Kết quả thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng, tuần thứ nhất

Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tuần thi thứ nhất cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Tuần thi thứ nhất cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Phát động cuộc thi 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam'

Phát động cuộc thi 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam'

Phát động cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát động cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát động Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam'

Phát động Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam'