Kỷ luật Phó Giám đốc Sở không nhận quyết định điều động

Kỷ luật Phó Giám đốc Sở không nhận quyết định điều động

Triển khai quyết định kỷ luật Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang

Triển khai quyết định kỷ luật Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang

Dù bị kỷ luật, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang kiên quyết không 'về' Hội Chữ thập đỏ

Dù bị kỷ luật, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang kiên quyết không 'về' Hội Chữ thập đỏ

Kỷ luật PGĐ Sở Tư pháp Hậu Giang vì không chấp hành quyết định điều động

Phó giám đốc sở ở Hậu Giang bị kỷ luật vì không nhận quyết định điều động

Phó giám đốc sở ở Hậu Giang bị kỷ luật vì không nhận quyết định điều động

Thông tin mới vụ phó giám đốc Sở Tư pháp từ chối điều động

Thông tin mới vụ phó giám đốc Sở Tư pháp từ chối điều động

PGĐ Sở bị khiển trách vì không nhận điều động nói gì?

PGĐ Sở bị khiển trách vì không nhận điều động nói gì?

Phó giám đốc sở Tư pháp Hậu Giang bị kỷ luật vì từ chối quyết định điều động

Phó giám đốc sở Tư pháp Hậu Giang bị kỷ luật vì từ chối quyết định điều động

Kỷ luật Phó giám đốc Sở Tư pháp không chấp hành điều động của tỉnh

Kỷ luật Phó giám đốc Sở Tư pháp không chấp hành điều động của tỉnh

Phó giám đốc Sở Tư pháp bị kỷ luật vì không nhận quyết định điều động

Phó giám đốc Sở Tư pháp bị kỷ luật vì không nhận quyết định điều động

Không nhận điều động, phó giám đốc sở ở Hậu Giang bị khiển trách

Không nhận điều động, phó giám đốc sở ở Hậu Giang bị khiển trách

Phó giám đốc Sở nói gì về việc bị bỏ phiếu kỷ luật vì từ chối điều động?

Phó giám đốc Sở nói gì về việc bị bỏ phiếu kỷ luật vì từ chối điều động?

Lãnh đạo TP HCM đề xuất cho ông Đoàn Ngọc Hải nghỉ việc

Lãnh đạo TP HCM đề xuất cho ông Đoàn Ngọc Hải nghỉ việc

Tin mới vụ PGĐ Sở không nhận quyết định điều động

Tin mới vụ PGĐ Sở không nhận quyết định điều động

Bỏ phiếu kỷ luật phó giám đốc sở không nhận quyết định điều động

Bỏ phiếu kỷ luật phó giám đốc sở không nhận quyết định điều động

Bỏ phiếu kỷ luật Phó giám đốc Sở từ chối nhận quyết định điều động

Bỏ phiếu kỷ luật Phó giám đốc Sở từ chối nhận quyết định điều động

Hậu Giang bỏ phiếu kỷ luật PGĐ sở từ chối quyết định điều động

Hậu Giang bỏ phiếu kỷ luật PGĐ sở từ chối quyết định điều động

Phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang nói lý do từ chối chuyển công tác

Phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang nói lý do từ chối chuyển công tác