Bảo vệ trường nói gì vụ bỏ quên bé trai một ngày?

Bảo vệ trường nói gì vụ bỏ quên bé trai một ngày?

Đình chỉ cơ sở giữ trẻ bỏ quên bé trai 7 tuổi 1 ngày trong trường

Đình chỉ cơ sở giữ trẻ bỏ quên bé trai 7 tuổi 1 ngày trong trường

Đình chỉ cơ sở giáo dục vụ bé trai bị bỏ quên cả ngày ở trường

Đình chỉ cơ sở giáo dục vụ bé trai bị bỏ quên cả ngày ở trường

Đình chỉ hoạt động cơ sở bỏ quên bé trai suốt một ngày

Đình chỉ hoạt động cơ sở bỏ quên bé trai suốt một ngày

Vụ bé trai bị bỏ quên ở trường học: Đình chỉ hoạt động một cơ sở giáo dục

Vụ bé trai bị bỏ quên ở trường học: Đình chỉ hoạt động một cơ sở giáo dục

Bình Dương: Trung tâm bán trú bỏ quên trẻ 1 ngày ở trường bị đình chỉ hoạt động

Bình Dương: Trung tâm bán trú bỏ quên trẻ 1 ngày ở trường bị đình chỉ hoạt động

Đình chỉ hoạt động trung tâm bán trú nơi bé trai bị bỏ quên cả ngày ở trường

Đình chỉ hoạt động trung tâm bán trú nơi bé trai bị bỏ quên cả ngày ở trường

Đình chỉ hoạt động của trung tâm bán trú để quên bé trai 7 tuổi tại trường

Đình chỉ hoạt động của trung tâm bán trú để quên bé trai 7 tuổi tại trường

Học sinh bị bỏ quên cả ngày ở trường: Đình chỉ hoạt động trung tâm bán trú

Học sinh bị bỏ quên cả ngày ở trường: Đình chỉ hoạt động trung tâm bán trú

Bình Dương: Đình chỉ hoạt động Trung tâm bán trú tiểu học chưa có giấy phép bị tố bỏ quên học sinh ở trường

Bình Dương: Đình chỉ hoạt động Trung tâm bán trú tiểu học chưa có giấy phép bị tố bỏ quên học sinh ở trường

Đình chỉ cơ sở giữ trẻ để quên bé trai 7 tuổi trong trường ở Bình Dương

Đình chỉ cơ sở giữ trẻ để quên bé trai 7 tuổi trong trường ở Bình Dương

Đình chỉ cơ sở giữ trẻ để quên bé trai 7 tuổi trong trường

Đình chỉ cơ sở giữ trẻ để quên bé trai 7 tuổi trong trường

Đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ bỏ quên bé trai suốt 1 ngày

Bé trai 7 tuổi bị cơ sở bán trú bỏ quên gần một ngày tại trường

Bé trai 7 tuổi bị cơ sở bán trú bỏ quên gần một ngày tại trường

Trung tâm bán trú chưa được cấp giấy phép bị tố bỏ quên bé trai lớp 1 cả ngày ở trường

Trung tâm bán trú chưa được cấp giấy phép bị tố bỏ quên bé trai lớp 1 cả ngày ở trường

Bình Dương: Trung tâm bán trú tiểu học chưa có giấy phép bị tố bỏ quên học sinh ở trường

Bình Dương: Trung tâm bán trú tiểu học chưa có giấy phép bị tố bỏ quên học sinh ở trường

Ngày đầu đi học, bé trai 7 tuổi bị bỏ quên cả ngày ở trường

Ngày đầu đi học, bé trai 7 tuổi bị bỏ quên cả ngày ở trường

Bình Dương: Mới đi học ngày đầu, bé trai bị bỏ quên ở trường cả một ngày

Bình Dương: Mới đi học ngày đầu, bé trai bị bỏ quên ở trường cả một ngày

Ngày đầu tiên nhập học, bé trai 7 tuổi bị cơ sở giữ trẻ bán trú bỏ quên suốt một ngày

Ngày đầu tiên nhập học, bé trai 7 tuổi bị cơ sở giữ trẻ bán trú bỏ quên suốt một ngày

Cơ sở giữ trẻ không phép bị tố bỏ quên bé trai 7 tuổi trong trường

Cơ sở giữ trẻ không phép bị tố bỏ quên bé trai 7 tuổi trong trường

Ngay lần đầu đi học, bé trai bị bỏ quên cả ngày ở trường

Ngay lần đầu đi học, bé trai bị bỏ quên cả ngày ở trường

Lời kể của người mẹ có con bị cơ sở giữ trẻ bỏ quên 1 ngày

Lời kể của người mẹ có con bị cơ sở giữ trẻ bỏ quên 1 ngày

Ngay ngày đầu đi học, bé trai bị bỏ quên trong trường học

Ngay ngày đầu đi học, bé trai bị bỏ quên trong trường học