Hé lộ thêm tội ác tày đình của nghi can sát hại vợ cũ

Hé lộ thêm tội ác tày đình của nghi can sát hại vợ cũ

Lời khai của kẻ nghi đánh chết vợ cũ, dâm ô con gái nạn nhân

Lời khai của kẻ nghi đánh chết vợ cũ, dâm ô con gái nạn nhân

Bắt gã trai nghi đánh chết vợ cũ, dâm ô con riêng của nạn nhân

Bắt gã trai nghi đánh chết vợ cũ, dâm ô con riêng của nạn nhân

Trong lúc điều tra nghi án đánh vợ cũ tử vong, người đàn ông bị phát hiện thêm việc dâm ô con riêng của nạn nhân

Trong lúc điều tra nghi án đánh vợ cũ tử vong, người đàn ông bị phát hiện thêm việc dâm ô con riêng của nạn nhân

Đang bị điều tra tội giết vợ cũ, gã đàn ông bất ngờ lộ chuyện dâm ô con riêng của nạn nhân

Đang bị điều tra tội giết vợ cũ, gã đàn ông bất ngờ lộ chuyện dâm ô con riêng của nạn nhân

Vụ tỉnh dậy thấy vợ cũ tử vong bên cạnh: Lộ chuyện đau lòng

Vụ tỉnh dậy thấy vợ cũ tử vong bên cạnh: Lộ chuyện đau lòng

Nghi án đánh chết vợ cũ, dâm ô với con riêng nạn nhân

Nghi án đánh chết vợ cũ, dâm ô với con riêng nạn nhân

Nghi can đánh chết vợ cũ lộ chuyện dâm ô con riêng nạn nhân

Nghi can đánh chết vợ cũ lộ chuyện dâm ô con riêng nạn nhân

Đang bị điều tra về hành vi giết vợ cũ, phát hiện dâm ô con riêng của nạn nhân

Đang bị điều tra về hành vi giết vợ cũ, phát hiện dâm ô con riêng của nạn nhân

Điều tra chồng đánh chết vợ cũ, phát hiện thêm hành vi dâm ô con riêng của nạn nhân

Điều tra chồng đánh chết vợ cũ, phát hiện thêm hành vi dâm ô con riêng của nạn nhân

Đối tượng nghi đánh chết vợ cũ bị khởi tố hành vi dâm ô với con nạn nhân

Đối tượng nghi đánh chết vợ cũ bị khởi tố hành vi dâm ô với con nạn nhân

Điều tra nghi án đánh chết vợ cũ, dâm ô con riêng của vợ

Điều tra nghi án đánh chết vợ cũ, dâm ô con riêng của vợ

Bị điều tra nghi đánh chết vợ cũ, 'lòi' việc dâm ô con riêng của nạn nhân

Bị điều tra nghi đánh chết vợ cũ, 'lòi' việc dâm ô con riêng của nạn nhân