Không để người dân Thủ Thiêm phải chịu thiệt lần thứ hai!

Không để người dân Thủ Thiêm phải chịu thiệt lần thứ hai!

Lãnh đạo TP.HCM gặp người dân thông báo tiến độ sửa sai vụ Thủ Thiêm

Lãnh đạo TP.HCM gặp người dân thông báo tiến độ sửa sai vụ Thủ Thiêm

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP HCM: 'Không có chuyện mất bản đồ quy hoạch gốc Thủ Thiêm'

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP HCM: 'Không có chuyện mất bản đồ quy hoạch gốc Thủ Thiêm'

Dân Thủ Thiêm chưa đồng thuận sau cuộc họp báo của UBND TPHCM

Dân Thủ Thiêm chưa đồng thuận sau cuộc họp báo của UBND TPHCM

Họp báo về Thủ Thiêm: Những nội dung nào được công bố?

Họp báo về Thủ Thiêm: Những nội dung nào được công bố?

Sai phạm của cán bộ cấp cao ở Thủ Thiêm do Trung ương xem xét

Sai phạm của cán bộ cấp cao ở Thủ Thiêm do Trung ương xem xét

TP.HCM cam kết bồi thường đất cho dân Thủ Thiêm sát giá thực tế

TP.HCM cam kết bồi thường đất cho dân Thủ Thiêm sát giá thực tế

Phó chủ tịch TP. HCM: Sẽ bồi thường cho người dân Thủ Thiêm theo giá đất hiện tại

Phó chủ tịch TP. HCM: Sẽ bồi thường cho người dân Thủ Thiêm theo giá đất hiện tại

Vì sao diện tích bồi thường ngoài ranh tại Thủ Thiêm tăng thành 4,39ha?

Vì sao diện tích bồi thường ngoài ranh tại Thủ Thiêm tăng thành 4,39ha?

TP.HCM họp báo vụ Thủ Thiêm: 'Không có kết luận nào nêu mất bản đồ'

TP.HCM họp báo vụ Thủ Thiêm: 'Không có kết luận nào nêu mất bản đồ'

TP.HCM sẽ bồi thường cho người Thủ Thiêm theo giá đất hiện tại, không phải giá 10 năm trước

TP.HCM sẽ bồi thường cho người Thủ Thiêm theo giá đất hiện tại, không phải giá 10 năm trước

Dân Thủ Thiêm mong sớm an cư trở lại

Dân Thủ Thiêm mong sớm an cư trở lại

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. HCM: 'Không có chuyện mất bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm'

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. HCM: 'Không có chuyện mất bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm'

16 giờ hôm nay 14.8, TP.HCM họp báo về câu chuyện Thủ Thiêm

16 giờ hôm nay 14.8, TP.HCM họp báo về câu chuyện Thủ Thiêm

Dân Thủ Thiêm mong gì ở họp báo công bố ranh quy hoạch khu 4,3 ha?

Dân Thủ Thiêm mong gì ở họp báo công bố ranh quy hoạch khu 4,3 ha?

Cử tri quận 2 đề nghị khởi tố những sai phạm ở Thủ Thiêm

Cử tri quận 2 đề nghị khởi tố những sai phạm ở Thủ Thiêm