9 du khách Hà Nội bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện: Nhà hàng không lưu mẫu thức ăn

9 du khách Hà Nội bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện: Nhà hàng không lưu mẫu thức ăn

Nhà hàng không lưu mẫu thức ăn của đoàn khách bị ngộ độc thực phẩm

Nhà hàng không lưu mẫu thức ăn của đoàn khách bị ngộ độc thực phẩm

Công bố nguyên nhân 9 người bị ngộ độc phải cấp cứu ở Đà Nẵng

Công bố nguyên nhân 9 người bị ngộ độc phải cấp cứu ở Đà Nẵng

Chưa có cơ sở khẳng định ngộ độc thực phẩm tại Đà Nẵng

Chưa có cơ sở khẳng định ngộ độc thực phẩm tại Đà Nẵng

Hàng chục người cấp cứu khi ăn ẩm thực Trần Đà Nẵng?

Hàng chục người cấp cứu khi ăn ẩm thực Trần Đà Nẵng?

Vụ 9 du khách nhập viện sau khi dùng bữa tại nhà hàng: Chưa thể kết luận là vụ ngộ độc

Vụ 9 du khách nhập viện sau khi dùng bữa tại nhà hàng: Chưa thể kết luận là vụ ngộ độc

Vụ việc 9 du khách bị ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng: Ai chịu trách nhiệm?

Vụ việc 9 du khách bị ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng: Ai chịu trách nhiệm?

Đà Nẵng thông tin về vụ 9 du khách nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Đà Nẵng thông tin về vụ 9 du khách nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Chủ nhà hàng đặc sản Trần nói gì về việc khách ngộ độc sau bữa trưa

Chủ nhà hàng đặc sản Trần nói gì về việc khách ngộ độc sau bữa trưa

Chưa thể kết luận vụ 9 du khách nhập viện sau khi ăn trưa ở Đà Nẵng là do ngộ độc

Chưa thể kết luận vụ 9 du khách nhập viện sau khi ăn trưa ở Đà Nẵng là do ngộ độc

9 du khách bị ngộ độc đã ăn món gì tại nhà hàng ẩm thực Trần - Đà Nẵng?

9 du khách bị ngộ độc đã ăn món gì tại nhà hàng ẩm thực Trần - Đà Nẵng?

Vụ 9 du khách nhập viện sau khi ăn đặc sản ở Đà Nẵng: Chưa thể kết luận do ngộ độc

Vụ 9 du khách nhập viện sau khi ăn đặc sản ở Đà Nẵng: Chưa thể kết luận do ngộ độc

Tin mới vụ đoàn du khách Hà Nội nhập viện sau khi ăn bánh tráng thịt heo

Tin mới vụ đoàn du khách Hà Nội nhập viện sau khi ăn bánh tráng thịt heo

Chưa đủ cơ sở kết luận ngộ độc vụ 9 người nhập viện nghi do ăn bánh tráng thịt heo tại Đà Nẵng

Chưa đủ cơ sở kết luận ngộ độc vụ 9 người nhập viện nghi do ăn bánh tráng thịt heo tại Đà Nẵng

Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng thông tin về đoàn du khách Hà Nội bị nghi ngộ độc thực phẩm

Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng thông tin về đoàn du khách Hà Nội bị nghi ngộ độc thực phẩm

Đà Nẵng: Làm rõ vụ 9 du khách nhập viện sau khi ăn trưa tại quán ăn nổi tiếng

Đà Nẵng: Làm rõ vụ 9 du khách nhập viện sau khi ăn trưa tại quán ăn nổi tiếng

Nhiều du khách nhập viện sau khi ăn tại đặc sản bánh tráng Trần

Nhiều du khách nhập viện sau khi ăn tại đặc sản bánh tráng Trần

Đà Nẵng: Đoàn du khách nhập viện sau khi ăn trưa tại quán ẩm thực Trần

Đà Nẵng: Đoàn du khách nhập viện sau khi ăn trưa tại quán ẩm thực Trần

Đà Nẵng: 9 du khách nhập viện sau khi ăn trưa ở nhà hàng đặc sản

Đà Nẵng: 9 du khách nhập viện sau khi ăn trưa ở nhà hàng đặc sản

Hàng loạt du khách cấp cứu sau khi ăn trưa ở Đà Nẵng

Hàng loạt du khách cấp cứu sau khi ăn trưa ở Đà Nẵng

Nhiều người trong đoàn khách Hà Nội nhập viện sau khi ăn trưa ở Đà Nẵng

Nhiều người trong đoàn khách Hà Nội nhập viện sau khi ăn trưa ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Nhiều khách nhập viện sau khi ăn ở quán ẩm thực Trần

Đà Nẵng: Nhiều khách nhập viện sau khi ăn ở quán ẩm thực Trần

Nhóm khách nhập viện sau khi ăn bánh tráng cuốn thịt heo ở quán Trần Đà Nẵng

Nhóm khách nhập viện sau khi ăn bánh tráng cuốn thịt heo ở quán Trần Đà Nẵng

9 du khách nhập viện sau khi ăn trưa tại quán ẩm thực Trần ở Đà Nẵng

9 du khách nhập viện sau khi ăn trưa tại quán ẩm thực Trần ở Đà Nẵng

Nhóm du khách Hà Nội nhập viện sau khi ăn bánh tráng thịt heo tại Đà Nẵng

Nhóm du khách Hà Nội nhập viện sau khi ăn bánh tráng thịt heo tại Đà Nẵng

Vào Đà Nẵng họp lớp, 9 du khách nhập viện sau khi ăn bún mắm

Vào Đà Nẵng họp lớp, 9 du khách nhập viện sau khi ăn bún mắm

Nhóm du khách bị ngộ độc nghi do ăn bánh tráng thịt heo

Nhóm du khách bị ngộ độc nghi do ăn bánh tráng thịt heo

Đà Nẵng: 9 du khách nhập viện sau khi ăn trưa ở nhà hàng đặc sản

Đà Nẵng: 9 du khách nhập viện sau khi ăn trưa ở nhà hàng đặc sản

Hàng chục du khách nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

Hàng chục du khách nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm