Sạt lở kinh hoàng bãi rác Cam Ly: Thảm họa ô nhiễm được báo trước

Sạt lở kinh hoàng bãi rác Cam Ly: Thảm họa ô nhiễm được báo trước

Lâm Đồng: Bãi rác Cam Ly 'vỡ trận' do mưa lũ

Lâm Đồng: Bãi rác Cam Ly 'vỡ trận' do mưa lũ

Kinh hoàng rác thải chảy tràn xuống thung lũng sau mưa lũ

Kinh hoàng rác thải chảy tràn xuống thung lũng sau mưa lũ

Nhà vườn trắng tay, lũ rác vùi chôn hàng tỷ đồng tiền rau, hoa

Nhà vườn trắng tay, lũ rác vùi chôn hàng tỷ đồng tiền rau, hoa

Thiên tai và nhân tai

Thiên tai và nhân tai

Núi rác Cam Ly sạt lở chôn lấp đất đai, hoa màu của người dân

Núi rác Cam Ly sạt lở chôn lấp đất đai, hoa màu của người dân

Núi rác khổng lồ hàng nghìn tấn đổ ập xuống, chôn lấp nhiều vườn cẩm tú cầu ở Đà Lạt

Đà Lạt: Núi rác đổ ập chôn vùi rau, hoa của người dân

Đà Lạt: Núi rác đổ ập chôn vùi rau, hoa của người dân

Lâm Đồng: Lũ rác xóa sổ nhiều diện tích trồng rau, hoa của người dân

Lâm Đồng: Lũ rác xóa sổ nhiều diện tích trồng rau, hoa của người dân

Núi rác ngàn tấn ở Đà Lạt đổ ập chảy dài hàng cây số lấp kín đường

Núi rác ngàn tấn ở Đà Lạt đổ ập chảy dài hàng cây số lấp kín đường

Trước khi sạt lở, bãi rác Cam Ly tiếp nhận hơn 200 tấn rác mỗi ngày

Trước khi sạt lở, bãi rác Cam Ly tiếp nhận hơn 200 tấn rác mỗi ngày

Thắng cảnh cạnh nơi xảy ra 'thảm họa' rác thải Đà Lạt

Thắng cảnh cạnh nơi xảy ra 'thảm họa' rác thải Đà Lạt

Lâm Đồng: Sẽ hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại do hàng ngàn tấn rác vùi lấp đất vườn

Lâm Đồng: Sẽ hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại do hàng ngàn tấn rác vùi lấp đất vườn

Đà Lạt vào cuộc vụ núi rác Cam Ly sập đổ 'nuốt chửng' hoa màu

Đà Lạt vào cuộc vụ núi rác Cam Ly sập đổ 'nuốt chửng' hoa màu

Kinh hoàng núi rác Cam Ly đổ ập xuống vườn, trại của dân

Kinh hoàng núi rác Cam Ly đổ ập xuống vườn, trại của dân

Núi rác khổng lồ đổ ập, vùi lấp nhiều diện tích vườn ở TP.Đà Lạt

Núi rác Cam Ly sạt lở, nông dân trồng hoa 'khóc ròng'

Núi rác Cam Ly sạt lở, nông dân trồng hoa 'khóc ròng'

'Núi' rác thải 'băng xuống' nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp

'Núi' rác thải 'băng xuống' nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp