Trung Quốc bất ngờ cấm hàng trăm xe container VN qua biên giới

Trung Quốc bất ngờ cấm hàng trăm xe container VN qua biên giới

Sớm giải tỏa 500 container thanh long ùn ứ ở Lào Cai

Sớm giải tỏa 500 container thanh long ùn ứ ở Lào Cai

Vì sao hàng trăm xe thanh long Việt Nam ùn ứ ở cửa khẩu?

Vì sao hàng trăm xe thanh long Việt Nam ùn ứ ở cửa khẩu?

Đã thông quan 50% số xe chở thanh long tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Đã thông quan 50% số xe chở thanh long tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Trung Quốc dùng máy soi hàng, hàng trăm xe container Thanh Long ùn ứ ở cửa khẩu

Trung Quốc dùng máy soi hàng, hàng trăm xe container Thanh Long ùn ứ ở cửa khẩu

Thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc bị dồn ứ tại Lào Cai

Thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc bị dồn ứ tại Lào Cai

Hơn 500 xe container thanh long ùn ứ ở cửa khẩu Lào Cai

Hơn 500 xe container thanh long ùn ứ ở cửa khẩu Lào Cai

Trung Quốc siết thông quan, 500 xe container thanh long ùn ứ tại cửa khẩu Lào Cai

Trung Quốc siết thông quan, 500 xe container thanh long ùn ứ tại cửa khẩu Lào Cai

500 xe container thanh long ùn ứ tại cửa khẩu Lào Cai

500 xe container thanh long ùn ứ tại cửa khẩu Lào Cai

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai: Ùn ứ vài trăm container thanh long xuất khẩu

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai: Ùn ứ vài trăm container thanh long xuất khẩu

Thanh long Việt ùn ứ tại cửa khẩu do TQ thay đổi chính sách

Thanh long Việt ùn ứ tại cửa khẩu do TQ thay đổi chính sách

Ùn tắc 550 xe container chở thanh long tại Cửa khẩu Lào Cai

Ùn tắc 550 xe container chở thanh long tại Cửa khẩu Lào Cai

Ùn ứ hàng trăm xe chở thanh long tại cửa khẩu ở Lào Cai

Ùn ứ hàng trăm xe chở thanh long tại cửa khẩu ở Lào Cai

600 XE CHỞ THANH LONG ÙN TẮC TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ LÀO CAI

600 XE CHỞ THANH LONG ÙN TẮC TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ LÀO CAI

Ùn tắc hàng trăm xe thanh long ở Cửa khẩu Lào Cai

Ùn tắc hàng trăm xe thanh long ở Cửa khẩu Lào Cai