Nước trong đời sống tinh thần của người Dao họ ở Lào Cai (bài 2)

Nước trong đời sống tinh thần của người Dao họ ở Lào Cai (bài 2)

Người Dao họ ở Lào Cai có tục mua nước đầu năm mới. Sáng sớm mùng Một tết, khi gà gáy canh 3, ông chủ nhà...