Thoát nước trên địa bàn quận Long Biên: 'Tự chảy' đến bao giờ?

Thoát nước trên địa bàn quận Long Biên: 'Tự chảy' đến bao giờ?

Việc bổ cập nước hồ Tây sẽ pha loãng nước thải đổ về hạ lưu

Việc bổ cập nước hồ Tây sẽ pha loãng nước thải đổ về hạ lưu

Hà Nội còn tồn tại 16 điểm ngập úng tại các tuyến phố chính

Hà Nội còn tồn tại 16 điểm ngập úng tại các tuyến phố chính

Hà Nội sẽ nâng cấp phần mềm cảnh báo điểm ngập lụt, gợi ý chỉ đường cho người dân

Hà Nội sẽ nâng cấp phần mềm cảnh báo điểm ngập lụt, gợi ý chỉ đường cho người dân

Mỗi năm, Hà Nội xóa được 2 điểm úng ngập

Mỗi năm, Hà Nội xóa được 2 điểm úng ngập

Sẽ đề nghị thay đổi phương pháp xử lý ô nhiễm tại các sông, hồ

Sẽ đề nghị thay đổi phương pháp xử lý ô nhiễm tại các sông, hồ

Hà Nội nâng cấp phần mềm cảnh báo ngập lụt

Hà Nội nâng cấp phần mềm cảnh báo ngập lụt

Hà Nội vẫn còn 16 điểm úng ngập khi có mưa trên các tuyến phố

Hà Nội vẫn còn 16 điểm úng ngập khi có mưa trên các tuyến phố

Hà Nội: Sở Xây dựng chỉ rõ 16 điểm ngập úng trong mùa mưa 2019

Hà Nội: Sở Xây dựng chỉ rõ 16 điểm ngập úng trong mùa mưa 2019

Hà Nội có 18 điểm đen ngập úng, mỗi năm giải quyết được 2, mong người dân... chung tay

Hà Nội có 18 điểm đen ngập úng, mỗi năm giải quyết được 2, mong người dân... chung tay

Khu vực ngập trên đại lộ Thăng Long phụ thuộc vào mức nước sông Nhuệ, sông Đà

Khu vực ngập trên đại lộ Thăng Long phụ thuộc vào mức nước sông Nhuệ, sông Đà

Hà Nội sẽ khai thác, nâng cấp phần mềm cảnh báo điểm ngập lụt

Hà Nội sẽ khai thác, nâng cấp phần mềm cảnh báo điểm ngập lụt

Hà Nội còn 16 điểm úng ngập khi có mưa lớn

Hà Nội còn 16 điểm úng ngập khi có mưa lớn

Hà Nội nâng cấp phần mềm cảnh báo ngập lụt

Hà Nội nâng cấp phần mềm cảnh báo ngập lụt

Giảm thiểu úng ngập mùa mưa: Tăng cường tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân

Giảm thiểu úng ngập mùa mưa: Tăng cường tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân

Hà Nội sẽ khai thác phần mềm cảnh báo để người dân tránh điểm ngập lụt

Hà Nội sẽ khai thác phần mềm cảnh báo để người dân tránh điểm ngập lụt

Hà Nội: Cảnh báo điểm ngập lụt, để dân dễ dàng... tránh tuyến đường ngập

Hà Nội: Cảnh báo điểm ngập lụt, để dân dễ dàng... tránh tuyến đường ngập

Hà Nội: Từng bước xóa các 'điểm đen' về ngập úng

Hà Nội: Từng bước xóa các 'điểm đen' về ngập úng