Góc nhìn phóng viên: Chết hụt!

Góc nhìn phóng viên: Chết hụt!

HẬU GIANG: BỘ XÂY DỰNG VÀO CUỘC VỤ SẬP HỘI TRƯỜNG

HẬU GIANG: BỘ XÂY DỰNG VÀO CUỘC VỤ SẬP HỘI TRƯỜNG

Vụ sập mái hội trường ở Hậu Giang: Xác định nguyên nhân ban đầu

Vụ sập mái hội trường ở Hậu Giang: Xác định nguyên nhân ban đầu

Cận cảnh vụ sập mái hội trường ở Hậu Giang: Tan hoang như vừa động đất

Cận cảnh vụ sập mái hội trường ở Hậu Giang: Tan hoang như vừa động đất

Sập mái hội trường ở Hậu Giang: Đơn vị thi công làm đúng thiết kế !?

Sập mái hội trường ở Hậu Giang: Đơn vị thi công làm đúng thiết kế !?

Điều tra làm rõ vụ sập mái Hội trường UBND thị trấn ở Hậu Giang

Điều tra làm rõ vụ sập mái Hội trường UBND thị trấn ở Hậu Giang

Sập mái hội trường tiền tỉ, đơn vị thi công bảo 'làm đúng bản vẽ'

Sập mái hội trường tiền tỉ, đơn vị thi công bảo 'làm đúng bản vẽ'

Vụ sập mái hội trường UBND: Đơn vị thi công khẳng định mình không sai?

Vụ sập mái hội trường UBND: Đơn vị thi công khẳng định mình không sai?

Vụ sập Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (Hậu Giang): Đơn vị thi công lên tiếng

Vụ sập Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (Hậu Giang): Đơn vị thi công lên tiếng

Đơn vị thi công nói gì về vụ sập mái Hội trường UBND thị trấn ở Hậu Giang?

Đơn vị thi công nói gì về vụ sập mái Hội trường UBND thị trấn ở Hậu Giang?

Vụ sập mái công trình 15 tỉ đồng ở Hậu Giang: Đơn vị thi công nói gì?

Vụ sập mái công trình 15 tỉ đồng ở Hậu Giang: Đơn vị thi công nói gì?

Đơn vị thi công nói về vụ sập mái hội trường thị trấn Ngã Sáu

Đơn vị thi công nói về vụ sập mái hội trường thị trấn Ngã Sáu

Công an vào cuộc vụ sập mái hội trường sau tám tháng bàn giao

Công an vào cuộc vụ sập mái hội trường sau tám tháng bàn giao

Hội trường trong khu hành chính 15 tỉ đổ sập sau hơn nửa năm sử dụng

Hội trường trong khu hành chính 15 tỉ đổ sập sau hơn nửa năm sử dụng

Hội trường ủy ban thị trấn ở Hậu Giang đổ sập sau 8 tháng khánh thành

Hội trường ủy ban thị trấn ở Hậu Giang đổ sập sau 8 tháng khánh thành

Hội trường 15 tỷ sập sau 8 tháng: Dùng thường xuyên

Hội trường 15 tỷ sập sau 8 tháng: Dùng thường xuyên

Giới 'xây dựng đen' hả hê vô cùng tận

Hội trường tiền tỷ của UBND thị trấn mới khánh thành đã đổ sập

Hội trường tiền tỷ của UBND thị trấn mới khánh thành đã đổ sập

Điều tra vụ hội trường thị trấn ở Hậu Giang đổ sập sau 8 tháng bàn giao

Điều tra vụ hội trường thị trấn ở Hậu Giang đổ sập sau 8 tháng bàn giao

Công an điều tra vụ sập mái hội trường thị trấn ở Hậu Giang

Công an điều tra vụ sập mái hội trường thị trấn ở Hậu Giang

Công an vào cuộc vụ Hội trường ủy ban bất ngờ đổ sập

Công an vào cuộc vụ Hội trường ủy ban bất ngờ đổ sập

Làm rõ nguyên nhân vụ sập mái hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu

Làm rõ nguyên nhân vụ sập mái hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu

Hậu Giang: Mái che hội trường bất ngờ sập sau vài tháng đưa vào sử dụng

Hậu Giang: Mái che hội trường bất ngờ sập sau vài tháng đưa vào sử dụng

Hội trường ủy ban thị trấn ở miền Tây sập

Hội trường ủy ban thị trấn ở miền Tây sập

Sập mái ngói của Hội trường UBND thị trấn ở Hậu Giang

Sập mái ngói của Hội trường UBND thị trấn ở Hậu Giang

Hội trường ủy ban thị trấn đổ sập sau 8 tháng khánh thành

Hội trường ủy ban thị trấn đổ sập sau 8 tháng khánh thành

Đơn vị thi công hội trường thị trấn bị sập cũng 'thầu' nhiều công trình tại huyện

Đơn vị thi công hội trường thị trấn bị sập cũng 'thầu' nhiều công trình tại huyện

Hội trường UBND thị trấn sử dụng mới 8 tháng đã sập

Hội trường UBND thị trấn sử dụng mới 8 tháng đã sập

Hội trường thị trấn ở Hậu Giang bất ngờ đổ sập sau 8 tháng bàn giao

Hội trường thị trấn ở Hậu Giang bất ngờ đổ sập sau 8 tháng bàn giao

Hậu Giang: Hội trường UBND sử dụng 1 năm đã sập phần mái

Hậu Giang: Hội trường khu hành chính xây 15 tỉ sập mái sau vài tháng sử dụng

Hậu Giang: Hội trường khu hành chính xây 15 tỉ sập mái sau vài tháng sử dụng

Thông tin mới vụ sập mái hội trường ở thị trấn Ngã Sáu

Thông tin mới vụ sập mái hội trường ở thị trấn Ngã Sáu

Hậu Giang: Hội trường Ủy ban bất ngờ đổ sập sau 8 tháng khánh thành

Hậu Giang: Hội trường Ủy ban bất ngờ đổ sập sau 8 tháng khánh thành

Sập hội trường UBND thị trấn sau 8 tháng sử dụng

Sập hội trường UBND thị trấn sau 8 tháng sử dụng

Hội trường thị trấn ở Hậu Giang bất ngờ sập mái sau 8 tháng khánh thành

Hội trường thị trấn ở Hậu Giang bất ngờ sập mái sau 8 tháng khánh thành

Khánh thành tám tháng, hội trường thị trấn đã sập mái

Khánh thành tám tháng, hội trường thị trấn đã sập mái