Nhiều bang kiện chính phủ về quy định cấp thị thực mới

Đối tượng sẽ chịu tác động của Luật nhập cư mới của Mỹ?

Đối tượng sẽ chịu tác động của Luật nhập cư mới của Mỹ?

Mỹ cấm cửa người nhập cư hưởng phúc lợi

Mỹ cấm cửa người nhập cư hưởng phúc lợi

Mỹ thắt chặt quy định về nhập cư từ ngày 15/10/2019

Mỹ thắt chặt quy định về nhập cư từ ngày 15/10/2019

Mỹ siết nhập cư giữa lúc thâm hụt ngân sách kỷ lục

Mỹ siết nhập cư giữa lúc thâm hụt ngân sách kỷ lục

Người nghèo sẽ khó xin nhập quốc tịch Mỹ

Người nghèo sẽ khó xin nhập quốc tịch Mỹ

Mỹ siết chặt nhập cư: Người quá nghèo không thể trở thành công dân Mỹ

Mỹ siết chặt nhập cư: Người quá nghèo không thể trở thành công dân Mỹ

Mỹ có thể từ chối cấp thị thực, thẻ xanh vì 'quá nghèo'

Mỹ có thể từ chối cấp thị thực, thẻ xanh vì 'quá nghèo'

Quy định mới ở Mỹ: Nhập cư hợp pháp vẫn bị từ chối thẻ xanh

Quy định mới ở Mỹ: Nhập cư hợp pháp vẫn bị từ chối thẻ xanh

Chính quyền Mỹ ban hành luật nhập cư mới

Chính quyền Mỹ ban hành luật nhập cư mới

Mỹ sẽ không cấp thẻ xanh cho người nhập cư quá nghèo

Mỹ sẽ không cấp thẻ xanh cho người nhập cư quá nghèo

Mỹ sẽ không cấp thẻ xanh cho người nhập cư 'quá nghèo'

Mỹ sẽ không cấp thẻ xanh cho người nhập cư 'quá nghèo'

Chính quyền Mỹ ra quy tắc giảm hơn nửa số người nhập cư

Chính quyền Mỹ ra quy tắc giảm hơn nửa số người nhập cư

Luật mới của Mỹ có thể cắt giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp

Luật mới của Mỹ có thể cắt giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp

Mỹ công bố quy định mới về định cư, từ chối nhận người nhập cư quá nghèo

Mỹ công bố quy định mới về định cư, từ chối nhận người nhập cư quá nghèo

Mỹ sẽ không cấp thẻ xanh cho người nhập cư sống dựa vào bảo trợ xã hội

Mỹ sẽ không cấp thẻ xanh cho người nhập cư sống dựa vào bảo trợ xã hội

Mỹ công bố Quy định mới về nhập cư

Mỹ công bố Quy định mới về nhập cư

Mỹ sẽ không cấp quốc tịch cho người nhập cư hưởng phúc lợi xã hội

Mỹ sẽ không cấp quốc tịch cho người nhập cư hưởng phúc lợi xã hội

Người mang thẻ xanh không cần thị thực để vào Mỹ

Người mang thẻ xanh không cần thị thực để vào Mỹ