Lăng Thoại Ngọc Hầu - Điểm đến lịch sử

Lăng Thoại Ngọc Hầu - Điểm đến lịch sử

Lăng Thoại Ngọc Hầu (còn gọi là Sơn Lăng) là di tích văn hóa lịch sử, công trình kiến trúc cổ tiêu biểu...