Ông Trịnh Văn Quyết trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Ông Trịnh Văn Quyết trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Quyền tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII

Ông Nguyễn Văn Quyền tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII

Ra mắt Ban lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa mới

Ra mắt Ban lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa mới

Tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện chính sách, pháp luật

Tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện chính sách, pháp luật

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII

Hội Luật gia Việt Nam cần tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện chính sách pháp luật

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII

Ông Nguyễn Văn Quyền được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Quyền được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia khóa XIII nhiệm kỳ 2019-2024

Ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia khóa XIII nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Nhiều nội dung quan trọng trong phiên thứ Nhất

Diễn đàn luật gia với doanh nghiệp: Cần sớm tháo gỡ những bất cập trong hành lang pháp lý

Diễn đàn luật gia với doanh nghiệp: Cần sớm tháo gỡ những bất cập trong hành lang pháp lý

Diễn đàn luật gia với doanh nghiệp: Pháp luật Việt Nam và Doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu

Diễn đàn luật gia với doanh nghiệp: Pháp luật Việt Nam và Doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Pháp luật Việt Nam và doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu

Pháp luật Việt Nam và doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu

Đại biểu Hà Tĩnh sẽ góp tiếng nói tại Đại hội Hội Luật gia Việt Nam

Đại biểu Hà Tĩnh sẽ góp tiếng nói tại Đại hội Hội Luật gia Việt Nam

'Tự khúc luật gia' - Tác phẩm âm nhạc thể hiện niềm tự hào của giới Luật gia

'Tự khúc luật gia' - Tác phẩm âm nhạc thể hiện niềm tự hào của giới Luật gia

Sắp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Sắp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Hội Luật gia tỉnh Yên Bái: Ưu tiên nhiệm vụ củng cố tổ chức và phát triển hội viên

Hội Luật gia tỉnh Yên Bái: Ưu tiên nhiệm vụ củng cố tổ chức và phát triển hội viên

Hội Luật gia tham gia giám sát, phản biện xã hội

Hội Luật gia tham gia giám sát, phản biện xã hội

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 26-30/8

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 26-30/8

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh lần thứ V: Quán triệt phương hướng, mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ 2019-2024

Thủ tướng chỉ thị tăng cường hỗ trợ, phát huy tốt vai trò Hội Luật gia

Thủ tướng chỉ thị tăng cường hỗ trợ, phát huy tốt vai trò Hội Luật gia

Hội nghị BCH TW Hội Luật gia lần thứ Tám: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong công tác tổ chức ĐHĐB HLG toàn quốc lần thứ XIII

Hội nghị BCH TW Hội Luật gia lần thứ Tám: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong công tác tổ chức ĐHĐB HLG toàn quốc lần thứ XIII

Ông Nguyễn Bá Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội luật gia TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Nguyễn Bá Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội luật gia TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH ĐƯỢC BẦU CHỦ TỊCH HỘI LUẬT GIA TP ĐÀ NẴNG

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH ĐƯỢC BẦU CHỦ TỊCH HỘI LUẬT GIA TP ĐÀ NẴNG

Đại hội Hội Luật gia tỉnh Hà Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội Hội Luật gia tỉnh Hà Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Làm rõ hơn, sâu sắc hơn 'màu sắc' của Hội Luật Gia

Hội Luật gia Hà Tĩnh đoàn kết - sáng tạo - vì dân - vì công lý

Hội Luật gia Hà Tĩnh đoàn kết - sáng tạo - vì dân - vì công lý

Chi hội Luật gia Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ III

Chi hội Luật gia Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ III

Hội Luật gia tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2019 – 2024 phấn đấu vì dân, vì công lý

Hội Luật gia tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2019 – 2024 phấn đấu vì dân, vì công lý

Hội Luật gia tỉnh Bình Dương bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội Luật gia tỉnh Bình Dương bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu: 'Đổi mới, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm'