Phát động thi đua và giao lưu đoàn kết giữa các tôn giáo

Phát động thi đua và giao lưu đoàn kết giữa các tôn giáo

Đại hội lần thứ 6 Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam

Đại hội lần thứ 6 Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam

Phú Tân: Thăm, tặng quà mừng lễ khai đạo Cao Đài Ban Chỉnh đạo Thánh thất Phú Lâm

Phú Tân: Thăm, tặng quà mừng lễ khai đạo Cao Đài Ban Chỉnh đạo Thánh thất Phú Lâm

Chúc mừng chức sắc, chức việc, tín đồ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Khai đạo Cao Đài

Chúc mừng chức sắc, chức việc, tín đồ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Khai đạo Cao Đài

Thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Cao Đài năm 2019

Thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Cao Đài năm 2019

Kỷ niệm 95 năm Khai đạo Cao Đài

Kỷ niệm 95 năm Khai đạo Cao Đài

88 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

88 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

Lan tỏa nhiều mô hình bảo vệ môi trường do chức sắc tôn giáo khởi xướng

Lan tỏa nhiều mô hình bảo vệ môi trường do chức sắc tôn giáo khởi xướng

Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

Sông Cầu (Phú Yên): Hội nghị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư

Sông Cầu (Phú Yên): Hội nghị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư

Huyện ủy Phú Tân họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo

Huyện ủy Phú Tân họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo

Tham mưu đúng, tổ chức hiệu quả

Tham mưu đúng, tổ chức hiệu quả

Tăng cường quản lý nhà nước, phát huy nguồn lực các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam

Tăng cường quản lý nhà nước, phát huy nguồn lực các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam

Điều kiện tốt góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Điều kiện tốt góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng hành với đồng bào tôn giáo

Đồng hành với đồng bào tôn giáo

Tỏa sáng đức tin để phục vụ dân tộc và bảo vệ dân tộc

Tỏa sáng đức tin để phục vụ dân tộc và bảo vệ dân tộc

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, nhà tu hành

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, nhà tu hành

Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho chức sắc, nhà tu hành trên địa bàn Quân khu 3

Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho chức sắc, nhà tu hành trên địa bàn Quân khu 3

Sức sống từ những phong trào mang 'màu sắc' Mặt trận

Sức sống từ những phong trào mang 'màu sắc' Mặt trận

CHỨC SẮC TÔN GIÁO VỚI NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG

CHỨC SẮC TÔN GIÁO VỚI NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc tôn giáo

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho chức sắc tôn giáo

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm đồng bào Công giáo tại Thanh Hóa

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm đồng bào Công giáo tại Thanh Hóa

Chợ Mới: Thông tin thời sự Biển Đông cho chức sắc, chức việc các tôn giáo

Chợ Mới: Thông tin thời sự Biển Đông cho chức sắc, chức việc các tôn giáo

Để người dân đến gần hơn với Mặt trận

Để người dân đến gần hơn với Mặt trận

Các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận thăm, tặng quà nhân Đại lễ Vu Lan

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận thăm, tặng quà nhân Đại lễ Vu Lan

Tôn giáo là nguồn lực phát triển đất nước

Tôn giáo là nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Thủ tướng dự gặp mặt, biểu dương các chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu

Thủ tướng dự gặp mặt, biểu dương các chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu

Thủ tướng: Tôn giáo ở Việt Nam thực sự là một nguồn lực quan trọng

Thủ tướng: Tôn giáo ở Việt Nam thực sự là một nguồn lực quan trọng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo

Thủ tướng: Lợi ích của từng tôn giáo gắn liền với lợi ích của quốc gia, dân tộc

Thủ tướng: Lợi ích của từng tôn giáo gắn liền với lợi ích của quốc gia, dân tộc

Thủ tướng: Không để mê tín dị đoan gây bức xúc trong xã hội

Thủ tướng: Không để mê tín dị đoan gây bức xúc trong xã hội

THỦ TƯỚNG GẶP MẶT BIỂU DƯƠNG CÁC CHỨC SẮC TÔN GIÁO

THỦ TƯỚNG GẶP MẶT BIỂU DƯƠNG CÁC CHỨC SẮC TÔN GIÁO

Thủ tướng: Tôn giáo ở Việt Nam thực sự là một nguồn lực quan trọng

Thủ tướng: Tôn giáo ở Việt Nam thực sự là một nguồn lực quan trọng

Thủ tướng gặp mặt, biểu dương các chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu

Thủ tướng gặp mặt, biểu dương các chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, biểu dương các chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, biểu dương các chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Thủ tướng: Phát huy nguồn lực của tôn giáo để phát triển đất nước

Thủ tướng: Phát huy nguồn lực của tôn giáo để phát triển đất nước

Thủ tướng gặp mặt, biểu dương các chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu

Thủ tướng gặp mặt, biểu dương các chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu

CHÙM ẢNH: Thủ tướng gặp mặt, biểu dương các chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu

CHÙM ẢNH: Thủ tướng gặp mặt, biểu dương các chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu

Phát huy vai trò của các tôn giáo trong bảo vệ môi trường

Phát huy vai trò của các tôn giáo trong bảo vệ môi trường