CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ý KIẾN KỲ VỌNG CỦA ĐBQH PHIÊN HỌP 36

Ý KIẾN KỲ VỌNG CỦA ĐBQH PHIÊN HỌP 36

Thường vụ Quốc hội gỡ vướng cho Luật Quy hoạch

Vì sao Luật Quy hoạch vẫn khó thực hiện dù đã có hiệu lực hơn 7 tháng?

Vì sao Luật Quy hoạch vẫn khó thực hiện dù đã có hiệu lực hơn 7 tháng?

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT GIẢI THÍCH LUẬT QUY HOẠCH

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT GIẢI THÍCH LUẬT QUY HOẠCH

Kiến nghị bỏ Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Kiến nghị bỏ Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Thông qua nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

Thông qua nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch

Nhiều nơi kêu vướng, Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch

Nhiều nơi kêu vướng, Thường vụ Quốc hội giải thích Luật Quy hoạch

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chỉ có 01 sở giao dịch chứng khoán duy nhất

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chỉ có 01 sở giao dịch chứng khoán duy nhất

Tránh việc ai cũng có thể chỉ đạo kiểm toán

Tránh việc ai cũng có thể chỉ đạo kiểm toán

Bảo lưu quan điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ vẫn trực thuộc Bộ Tài chính

Bảo lưu quan điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ vẫn trực thuộc Bộ Tài chính

Thống nhất ý kiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Thống nhất ý kiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Việt Nam sẽ chỉ có 1 sở giao dịch chứng khoán

Việt Nam sẽ chỉ có 1 sở giao dịch chứng khoán

Doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo sẽ chưa được gọi vốn qua sàn chứng khoán

Doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo sẽ chưa được gọi vốn qua sàn chứng khoán

'Quốc tế chỉ mình Việt Nam có Ngân hàng Nhà nước mà vẫn đi khắp thế giới'

'Quốc tế chỉ mình Việt Nam có Ngân hàng Nhà nước mà vẫn đi khắp thế giới'

Đề xuất tăng quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán

Đề xuất tăng quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán

Ủy ban Chứng khóa Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, nhưng cần tăng thẩm quyền

Ủy ban Chứng khóa Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, nhưng cần tăng thẩm quyền

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương tinh thần bảo vệ môi trường tại Quốc hội

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương tinh thần bảo vệ môi trường tại Quốc hội

CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT GIẢI THÍCH LUẬT QUY HOẠCH

CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT GIẢI THÍCH LUẬT QUY HOẠCH

NSNN KHÔNG THU ĐƯỢC HƠN 5.000 TỶ ĐỒNGTIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ TÀI NGUYÊN

NSNN KHÔNG THU ĐƯỢC HƠN 5.000 TỶ ĐỒNGTIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ TÀI NGUYÊN