Bình Phước: Giải cứu 2 người bám trên cây điều trong cơn lũ lớn

Bình Phước: Giải cứu 2 người bám trên cây điều trong cơn lũ lớn

2 người dân bám trụ trên cây điều giữa dòng lũ lớn gần 4 giờ đồng hồ được giải cứu thành công.