Nga điều tra Apple cạnh tranh không lành mạnh

Nga điều tra Apple cạnh tranh không lành mạnh

Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) ngày 8/8 thông báo đã mở cuộc điều tra đối với Apple sau khi...