Trung Quốc tự tin tàu sân bay nội địa vượt Liêu Ninh và sự thực phơi bày

Tàu sân bay Type 002 mang được J-15 gấp rưỡi Liêu Ninh

Tàu sân bay Type 002 mang được J-15 gấp rưỡi Liêu Ninh

Tàu sân bay Type 002 Trung Quốc mang số tiêm kích hạm nhiều gấp rưỡi Đô đốc Kuznetsov của Nga

Tàu sân bay Type 002 Trung Quốc mang số tiêm kích hạm nhiều gấp rưỡi Đô đốc Kuznetsov của Nga

Tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc 'khủng' hơn hàng không mẫu hạm Nga?

Tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc 'khủng' hơn hàng không mẫu hạm Nga?

Khác biệt này có đủ để tàu sân bay nội địa Trung Quốc 'vượt mặt' tàu do Ukraine sản xuất?

Khác biệt này có đủ để tàu sân bay nội địa Trung Quốc 'vượt mặt' tàu do Ukraine sản xuất?

Tàu sân bay mới của Trung Quốc chở được 36 máy bay tiêm kích

Tàu sân bay mới của Trung Quốc chở được 36 máy bay tiêm kích

Tàu sân bay nội địa liên tục gặp lỗi, Trung Quốc còn xa mới tiến kịp Mỹ

Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc chở được bao nhiêu tiêm kích?

Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc chở được bao nhiêu tiêm kích?

Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc sở hữu sức chứa 'khủng'

Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc sở hữu sức chứa 'khủng'

Trung Quốc khoe sức chứa máy bay 'khủng' của tàu sân bay nội địa so với Liêu Ninh

Trung Quốc khoe sức chứa máy bay 'khủng' của tàu sân bay nội địa so với Liêu Ninh

Tàu sân bay Trung Quốc vừa ra khơi đã phải về bờ

Tàu sân bay Trung Quốc vừa ra khơi đã phải về bờ

Tàu sân bay nội địa liên tục gặp lỗi, Trung Quốc còn xa mới tiến kịp Mỹ

Soi nhóm tác chiến tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc

Điểm yếu lớn nhất của tàu sân bay Trung Quốc nằm ở đâu?

Điểm yếu lớn nhất của tàu sân bay Trung Quốc nằm ở đâu?

Khám phá siêu tàu sân bay hạt nhân Type 003 của Trung Quốc

Khám phá siêu tàu sân bay hạt nhân Type 003 của Trung Quốc

Trung Quốc qua mặt 'thầy giáo' Nga trở thành cường quốc tàu sân bay thứ hai thế giới

Trung Quốc qua mặt 'thầy giáo' Nga trở thành cường quốc tàu sân bay thứ hai thế giới

Trung Quốc lo thiệt hại lớn vì chiến tranh thương mại, buộc phải tính lại chi tiêu cho Hải quân

Trung Quốc lo thiệt hại lớn vì chiến tranh thương mại, buộc phải tính lại chi tiêu cho Hải quân

Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc giờ ra sao?

Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc giờ ra sao?