Bài 4: Cần đánh giá nghiêm túc, toàn diện về cổ phần hóa

Bài 4: Cần đánh giá nghiêm túc, toàn diện về cổ phần hóa

Tăng tốc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Tăng tốc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Xử lý dứt điểm kiến nghị của Hà Nội, TPHCM về số tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN

Xử lý dứt điểm kiến nghị của Hà Nội, TPHCM về số tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN

Cần'cơ chế đặc thù' để cổ phần hóa DNNN?

Cần'cơ chế đặc thù' để cổ phần hóa DNNN?

Xử lý các vướng mắc về đất đai làm chậm tiến độ cổ phần hóa DNNN

Xử lý các vướng mắc về đất đai làm chậm tiến độ cổ phần hóa DNNN

Công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn các DNNN thuộc Bộ Xây dựng

Công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn các DNNN thuộc Bộ Xây dựng

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Vướng mắc lớn nhất nằm ở đất đai

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Vướng mắc lớn nhất nằm ở đất đai

Tập trung gỡ vướng để đẩy nhanh cổ phần hóa DNNN

Cổ phần hóa hết ì ạch?

Cổ phần hóa hết ì ạch?

Chuyên gia nói về 'điểm nghẽn' trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Chuyên gia nói về 'điểm nghẽn' trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Cổ phần hóa DNNN: Đã gỡ nhiều vướng mắc, vấn đề còn lại là 'người đứng đầu'

Chậm cổ phần hóa DNNN: Xử nghiêm trách nhiệm cá nhân

Chậm cổ phần hóa DNNN: Xử nghiêm trách nhiệm cá nhân

Cán bộ lo 'mất chỗ', chuyên gia lo 'ế' cổ phần

Cán bộ lo 'mất chỗ', chuyên gia lo 'ế' cổ phần

Quyết liệt đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Quyết liệt đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

'Làm đúng pháp luật sẽ đẩy nhanh được cổ phần hóa'

'Làm đúng pháp luật sẽ đẩy nhanh được cổ phần hóa'

Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, thoái vốn về sẽ đích ở chặng cuối?

Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, thoái vốn về sẽ đích ở chặng cuối?

Nghệ An tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp còn chậm

Nghệ An tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp còn chậm

Cắt 'bầu sữa' với doanh nghiệp trong diện cổ phần hóa

Cắt 'bầu sữa' với doanh nghiệp trong diện cổ phần hóa

Thoái vốn các công ty nhà nước còn chậm

Thoái vốn các công ty nhà nước còn chậm

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp càng chậm càng thiệt hại

Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp càng chậm càng thiệt hại

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Quy định chồng chéo, khó thực thi

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Quy định chồng chéo, khó thực thi

Nhà đầu tư Việt mua cổ phần DNNN chỉ 'nhắm' đến đất vàng?

Nhà đầu tư Việt mua cổ phần DNNN chỉ 'nhắm' đến đất vàng?

Cổ phần hóa DNNN phải tránh tư tưởng 'tròn vo, đẩy công văn xin ý kiến vòng quanh'

Cổ phần hóa DNNN phải tránh tư tưởng 'tròn vo, đẩy công văn xin ý kiến vòng quanh'

TS Ngô Trí Long: 'Sau cổ phần hóa, nhiều doanh nghiệp còn kinh doanh bết bát hơn'

TS Ngô Trí Long: 'Sau cổ phần hóa, nhiều doanh nghiệp còn kinh doanh bết bát hơn'

Chậm cổ phần hóa: 'Càng để lâu bất lợi, thiệt hại sẽ càng nhiều'

Chậm cổ phần hóa: 'Càng để lâu bất lợi, thiệt hại sẽ càng nhiều'

TS Ngô Trí Long: 'Thất thoát lớn vì chậm cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước'

TS Ngô Trí Long: 'Thất thoát lớn vì chậm cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước'

SCIC lý giải nguyên nhân chậm cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

SCIC lý giải nguyên nhân chậm cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Nhà đầu tư Việt mua cổ phần vì 'đất vàng' hơn là thương hiệu

Nhà đầu tư Việt mua cổ phần vì 'đất vàng' hơn là thương hiệu

SCIC nói gì việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước vẫn 'ì ạch'?

SCIC nói gì việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước vẫn 'ì ạch'?

Nhiều nhà đầu tư chỉ muốn chiếm đất vàng khi cổ phần hóa

Nhiều nhà đầu tư chỉ muốn chiếm đất vàng khi cổ phần hóa

Nhà đầu tư Việt mua cổ phần doanh nghiệp để 'nhắm' đất vàng?

Nhà đầu tư Việt mua cổ phần doanh nghiệp để 'nhắm' đất vàng?

Vốn nhà nước 'được giá' bán

Vốn nhà nước 'được giá' bán