Hội nghị Công nghệ Tech Summit 2019 tại TP. Hồ Chí Minh

Hội nghị Công nghệ Tech Summit 2019 tại TP. Hồ Chí Minh

Với chủ đề Quyền năng ABCD( A.I - Blockchain - Cloud - Data), Hội nghị Công nghệ Tech Summit 2019 sẽ diễn...