Tạm giữ nghi phạm 9X dùng rựa chém chết người hàng xóm

Tạm giữ nghi phạm 9X dùng rựa chém chết người hàng xóm

Do mâu thuẫn tranh giành đất rẫy trước đó, Tuấn Anh thấy gia đình hàng xóm đang trồng bắp đã đến gây sự rồi...
Truy bắt kẻ dùng dao chém chết láng giềng

Truy bắt kẻ dùng dao chém chết láng giềng