VKSND tỉnh Bắc Kạn có Phó Viện trưởng mới

VKSND tỉnh Bắc Kạn có Phó Viện trưởng mới

Báo cáo việc bắt, tạm giữ, tạm giam cần đảm bảo đúng nội dung và thời hạn

Báo cáo việc bắt, tạm giữ, tạm giam cần đảm bảo đúng nội dung và thời hạn

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của VKSND đạt nhiều kết quả ghi nhận

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của VKSND đạt nhiều kết quả ghi nhận

Hủy hàng chục quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Hủy hàng chục quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

VKSND tỉnh Bắc Giang: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng quản lý, chỉ đạo điều hành của cán bộ lãnh đạo

VKSND tỉnh Bắc Giang: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng quản lý, chỉ đạo điều hành của cán bộ lãnh đạo

Tập huấn công tác thanh tra năm 2019 - khu vực phía nam

Ưu tiên hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm sát

Ưu tiên hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm sát

VKSND tối cao ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng

VKSND tối cao ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng

VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh: Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giải quyết đơn

VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh: Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giải quyết đơn

Ngành Kiểm sát nhân dân hai nước Việt Nam - Lào thống nhất 8 nội dung

Ngành Kiểm sát nhân dân hai nước Việt Nam - Lào thống nhất 8 nội dung

Viện kiểm sát quân sự hai nước Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong đào tạo cán bộ

Viện kiểm sát quân sự hai nước Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong đào tạo cán bộ

Kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố

Kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm thực thi công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm thực thi công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Sẽ tuyển dụng 154 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát cho VKSND cấp tỉnh

Sẽ tuyển dụng 154 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát cho VKSND cấp tỉnh

VKSND tối cao thông báo tuyển dụng công chức 2019

VKSND tối cao thông báo tuyển dụng công chức 2019

Thúc đẩy các hoạt động sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân

Thúc đẩy các hoạt động sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân