Mỹ xem xét bổ nhiệm Đặc phái viên về Triều Tiên làm Đại sứ tại Nga

Mỹ xem xét bổ nhiệm Đặc phái viên về Triều Tiên làm Đại sứ tại Nga

Ông Trump cân nhắc đặc phái Mỹ tại Triều Tiên làm đại sứ Nga

Ông Trump cân nhắc đặc phái Mỹ tại Triều Tiên làm đại sứ Nga

Ông Trump định chọn ai cho vai trò ngoại giao với Putin?

Ông Trump định chọn ai cho vai trò ngoại giao với Putin?

Tổng thống Mỹ cân nhắc chọn Đặc phái viên về Triều Tiên làm Đại sứ tại Nga

Tổng thống Mỹ cân nhắc chọn Đặc phái viên về Triều Tiên làm Đại sứ tại Nga

Trống ghế đại sứ Mỹ tại Nga: Bất ngờ nhân sự lọt mắt ông Trump

Trống ghế đại sứ Mỹ tại Nga: Bất ngờ nhân sự lọt mắt ông Trump

Giới chuyên gia đánh giá việc Mỹ thay Đại sứ nước này tại Nga

Giới chuyên gia đánh giá việc Mỹ thay Đại sứ nước này tại Nga

Đại sứ Mỹ tại Nga đột ngột xin từ chức, vì sao?

Đại sứ Mỹ tại Nga đột ngột xin từ chức, vì sao?

Bộ Ngoại giao Nga nhận định về thông báo từ chức của Đại sứ Mỹ

Bộ Ngoại giao Nga nhận định về thông báo từ chức của Đại sứ Mỹ

Điều ít biết về Đại sứ Mỹ tại Nga vừa đột ngột từ chức

Tranh cãi xung quanh Đại sứ Mỹ tại Nga vừa bất ngờ từ chức

Tranh cãi xung quanh Đại sứ Mỹ tại Nga vừa bất ngờ từ chức

Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman bất ngờ từ chức

Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman bất ngờ từ chức

Đại sứ Mỹ tại Nga tuyên bố từ chức

Đại sứ Mỹ tại Nga tuyên bố từ chức

Xôn xao thông tin đại sứ Mỹ tại Nga từ chức

Xôn xao thông tin đại sứ Mỹ tại Nga từ chức

Đại sứ Mỹ tại Nga bất ngờ viết thư từ chức cho Tổng thống Trump

Đại sứ Mỹ tại Nga bất ngờ viết thư từ chức cho Tổng thống Trump

Đại sứ Mỹ tại Nga từ chức

Đại sứ Mỹ tại Nga từ chức

Đại sứ Mỹ tại Nga từ chức

Đại sứ Mỹ tại Nga từ chức

Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman từ chức

Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman từ chức

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley từ chức vì mẫu thuẫn với ông Trump?

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley từ chức vì mẫu thuẫn với ông Trump?