'Tôi không làm thêm giờ, chấm hết' - người Nhật cai nghiện việc

'Tôi không làm thêm giờ, chấm hết' - người Nhật cai nghiện việc

Doanh nghiệp băn khoăn điểm gì trong dự Luật lao động sửa đổi?

Doanh nghiệp băn khoăn điểm gì trong dự Luật lao động sửa đổi?

Số giờ làm việc, giờ làm thêm của người lao động, bao nhiêu là phù hợp?

Số giờ làm việc, giờ làm thêm của người lao động, bao nhiêu là phù hợp?

Tăng khung giờ làm thêm – 'Phải hỏi người lao động, chứ không thể nói thay họ!'

Tăng khung giờ làm thêm – 'Phải hỏi người lao động, chứ không thể nói thay họ!'

Doanh nghiệp không đồng thuận đề xuất giảm giờ làm

Doanh nghiệp không đồng thuận đề xuất giảm giờ làm

Góp ý Bộ luật Lao động (sửa đổi), nhiều ý kiến không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu

Góp ý Bộ luật Lao động (sửa đổi), nhiều ý kiến không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu

'Chia phe' tranh luận về đề xuất tăng giờ làm thêm

'Chia phe' tranh luận về đề xuất tăng giờ làm thêm

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi: Nâng tuổi nghỉ hưu tạo gánh nặng cho doanh nghiệp

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi: Nâng tuổi nghỉ hưu tạo gánh nặng cho doanh nghiệp

Người lao động trực tiếp không muốn tăng tuổi nghỉ hưu

Người lao động trực tiếp không muốn tăng tuổi nghỉ hưu

Tính toán lộ trình tăng tuổi hưu với từng nhóm đối tượng

Tính toán lộ trình tăng tuổi hưu với từng nhóm đối tượng

Người lao động phải được hưởng lợi nhất

Người lao động phải được hưởng lợi nhất

Chủ tịch Quốc hội: Tăng giờ làm thêm là một nghịch lý

Chủ tịch Quốc hội: Tăng giờ làm thêm là một nghịch lý

Bộ luật Lao động sửa đổi: Phải vì sức khỏe, tương lai người lao động

Bộ luật Lao động sửa đổi: Phải vì sức khỏe, tương lai người lao động

Tăng giờ làm thêm, tuổi nghỉ hưu: Đánh giá kỹ tác động

Tăng giờ làm thêm, tuổi nghỉ hưu: Đánh giá kỹ tác động

Nóng phiên thảo luận về tăng giờ làm thêm

Nóng phiên thảo luận về tăng giờ làm thêm

6 vấn đề 'nóng' trong Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

6 vấn đề 'nóng' trong Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Tăng giờ làm thêm: Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng tiến bộ của thế giới

Tăng giờ làm thêm: Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng tiến bộ của thế giới

Những băn khoăn khi tăng tuổi nghỉ hưu, tăng giờ làm thêm

Những băn khoăn khi tăng tuổi nghỉ hưu, tăng giờ làm thêm

Không đồng tình tăng giờ làm thêm

Không đồng tình tăng giờ làm thêm

Cân nhắc mở rộng khung giờ làm thêm

Chủ tịch Quốc hội: 'Quan điểm của tôi là không đồng ý tăng giờ làm thêm'

Chủ tịch Quốc hội: 'Quan điểm của tôi là không đồng ý tăng giờ làm thêm'

Tiếp thu, hoàn thiện Bộ luật Lao động với trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất

Tiếp thu, hoàn thiện Bộ luật Lao động với trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất

Cần lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về tác động của Bộ luật Lao động

Cần lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về tác động của Bộ luật Lao động

'Tăng tuổi hưu không phải để người đương chức ở lại'

'Tăng tuổi hưu không phải để người đương chức ở lại'

Giảm giờ làm là xu hướng tiến bộ, sao lại đề xuất tăng?

Giảm giờ làm là xu hướng tiến bộ, sao lại đề xuất tăng?

Thường vụ Quốc hội cân nhắc mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm

Thường vụ Quốc hội cân nhắc mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm

'Tăng tuổi nghỉ hưu không phải để người đương chức ở lại làm việc'

'Tăng tuổi nghỉ hưu không phải để người đương chức ở lại làm việc'

Chủ tịch Quốc hội: Hướng tới xã hội tiến bộ mà lại bàn chuyện tăng giờ làm?

Chủ tịch Quốc hội: Hướng tới xã hội tiến bộ mà lại bàn chuyện tăng giờ làm?

'Tăng tuổi nghỉ hưu không phải kéo dài thời gian làm việc cho người đương chức mà là cho tương lai'

'Tăng tuổi nghỉ hưu không phải kéo dài thời gian làm việc cho người đương chức mà là cho tương lai'

Tăng tuổi nghỉ hưu không phải cho 'người đương chức kéo dài thời gian làm việc'

Tăng tuổi nghỉ hưu không phải cho 'người đương chức kéo dài thời gian làm việc'

Chủ tịch Quốc hội: Tăng giờ làm thêm là phản tiến bộ xã hội

Chủ tịch Quốc hội: Tăng giờ làm thêm là phản tiến bộ xã hội

Người lao động chưa đồng thuận cao về quy định tăng tuổi nghỉ hưu �

Người lao động chưa đồng thuận cao về quy định tăng tuổi nghỉ hưu �

Quy định tăng tuổi nghỉ hưu: Cần tầm nhìn dài hạn trên cơ sở các luận cứ khoa học

Quy định tăng tuổi nghỉ hưu: Cần tầm nhìn dài hạn trên cơ sở các luận cứ khoa học

Đề xuất giảm giờ làm: Ai hiểu nỗi lo của doanh nghiệp?

Đề xuất giảm giờ làm: Ai hiểu nỗi lo của doanh nghiệp?

Chủ tịch Quốc hội: Tăng tuổi hưu không vì người đương chức

Chủ tịch Quốc hội: Tăng tuổi hưu không vì người đương chức

60% doanh nghiệp làm ăn không lãi, chưa phải thời điểm để tăng lương giảm giờ làm

60% doanh nghiệp làm ăn không lãi, chưa phải thời điểm để tăng lương giảm giờ làm

'Đất nước định hướng xã hội chủ nghĩa mà cứ sửa luật là tăng giờ làm'

'Đất nước định hướng xã hội chủ nghĩa mà cứ sửa luật là tăng giờ làm'

Tăng giờ làm thêm: Người Việt lẽ ra lúc này phải lao động hăng say hơn!

Tăng giờ làm thêm: Người Việt lẽ ra lúc này phải lao động hăng say hơn!

Tăng tuổi nghỉ hưu: 'Không phải để người đương chức kéo dài thời gian làm việc'

Tăng tuổi nghỉ hưu: 'Không phải để người đương chức kéo dài thời gian làm việc'

'Cứ đặt vấn đề sửa đổi Luật Lao động lại muốn tăng giờ làm là không nên'

Tăng tuổi nghỉ hưu: Chưa có sự đồng thuận cao

Tăng tuổi nghỉ hưu: Chưa có sự đồng thuận cao

Chủ tịch Quốc hội: Tăng tuổi nghỉ hưu không phải vì người đương chức

Chủ tịch Quốc hội: Tăng tuổi nghỉ hưu không phải vì người đương chức

Chủ tịch Quốc hội: Không phải tăng tuổi hưu để chúng tôi ở lại

Chủ tịch Quốc hội: Không phải tăng tuổi hưu để chúng tôi ở lại

Nên hay không mở rộng khung thảo thuận giờ làm thêm tối đa?

Nên hay không mở rộng khung thảo thuận giờ làm thêm tối đa?

Tăng tuổi nghỉ hưu: Cần lộ trình chậm để tránh phản ứng quá mạnh

Tăng tuổi nghỉ hưu: Cần lộ trình chậm để tránh phản ứng quá mạnh

Tăng tuổi nghỉ hưu: Chưa có sự đồng thuận cao từ người lao động

Tăng tuổi nghỉ hưu: Chưa có sự đồng thuận cao từ người lao động

ĐỒNG NAI: Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

ĐỒNG NAI: Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Dự thảo Luật Lao động sửa đổi: VCCI và 6 Hiệp hội khẩn thiết gửi kiến nghị tới Quốc hội và Chính phủ

Dự thảo Luật Lao động sửa đổi: VCCI và 6 Hiệp hội khẩn thiết gửi kiến nghị tới Quốc hội và Chính phủ

Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Công nhân Nghệ An muốn giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như hiện nay

Công nhân Nghệ An muốn giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như hiện nay

Sửa Luật Lao động: Doanh nghiệp mong được 'bình đẳng' với người lao động

Sửa Luật Lao động: Doanh nghiệp mong được 'bình đẳng' với người lao động

Nâng tuổi nghỉ hưu nhưng không giữ nguyên chức vụ

Nâng tuổi nghỉ hưu nhưng không giữ nguyên chức vụ

Sẽ chỉ còn một phương án tăng tuổi nghỉ hưu

Sẽ chỉ còn một phương án tăng tuổi nghỉ hưu

Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động sửa đổi

Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động sửa đổi

Tranh luận lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu

Tranh luận lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu

Cho ý kiến về định hướng giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Cho ý kiến về định hướng giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

'Nói đến tăng tuổi nghỉ hưu, giờ làm thêm mà tiền lương im re thì không được'

'Nói đến tăng tuổi nghỉ hưu, giờ làm thêm mà tiền lương im re thì không được'

Quy định tuổi nghề, tuổi nghỉ hưu với vận động viên, giáo viên mầm non

Quy định tuổi nghề, tuổi nghỉ hưu với vận động viên, giáo viên mầm non

GÓP Ý BỘ LUẬT LAO ĐỘNG: Tăng giờ làm thêm nên giữ nguyên như cũ

GÓP Ý BỘ LUẬT LAO ĐỘNG: Tăng giờ làm thêm nên giữ nguyên như cũ

Lương tối thiểu vùng năm 2020: 'Chốt' phương án tăng ở mức 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020: 'Chốt' phương án tăng ở mức 5,5%

Sửa luật phải quan tâm đến sức khỏe người lao động

Sửa luật phải quan tâm đến sức khỏe người lao động

Tăng thời gian làm thêm giờ: Phải tính tiền lương lũy tiến

Tăng thời gian làm thêm giờ: Phải tính tiền lương lũy tiến

Lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu

Lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu

Ngành, nghề nào cần tăng tuổi nghỉ hưu?

Ngành, nghề nào cần tăng tuổi nghỉ hưu?

Lấy ý kiến về tăng tuổi nghỉ hưu

Lấy ý kiến về tăng tuổi nghỉ hưu

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Điểm mới nào sẽ được áp dụng?

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Điểm mới nào sẽ được áp dụng?

Công nhân Công ty Tamron tại KCN Nội Bài đình công

Công nhân Công ty Tamron tại KCN Nội Bài đình công