Đi đám cưới về bàng hoàng phát hiện hơn 200 trụ tiêu bị kẻ gian cắt gốc

Đi đám cưới về bàng hoàng phát hiện hơn 200 trụ tiêu bị kẻ gian cắt gốc

Hơn 200 gốc tiêu đang cho thu hoạch của một hộ dân ở Đắk Lắk đã bị kẻ gian đột nhập chặt ngang gốc gây...
Hơn 200 trụ tiêu của người dân bị chặt gốc

Hơn 200 trụ tiêu của người dân bị chặt gốc