'Học tập và làm theo Bác Hồ không phải việc làm cao siêu, to tát'

'Học tập và làm theo Bác Hồ không phải việc làm cao siêu, to tát'

Thái Bình: Tổ chức giờ học chuyên đề '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' trong toàn tỉnh

Thái Bình: Tổ chức giờ học chuyên đề '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' trong toàn tỉnh

Xây dựng cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương bảo đảm 'vừa hồng, vừa chuyên'

Xây dựng cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương bảo đảm 'vừa hồng, vừa chuyên'

Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người

Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người

Hòa Bình: Tổ chức Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

Hòa Bình: Tổ chức Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

Thừa Thiên Huế: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thừa Thiên Huế: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giao lưu điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Giao lưu điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Hội thảo 'Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn'

Hội thảo 'Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn'

Chuẩn bị tốt nhất cho Cầu truyền hình trực tiếp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chuẩn bị tốt nhất cho Cầu truyền hình trực tiếp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Huyện Nga Sơn đã tổ chức Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'.

Huyện Nga Sơn đã tổ chức Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'.

Phát động phong trào thi đua thực hiện Di chúc của Bác về công tác đối ngoại

Phát động phong trào thi đua thực hiện Di chúc của Bác về công tác đối ngoại

TP Thanh Hóa tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh '

TP Thanh Hóa tổ chức chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh '

Huyện Vĩnh Lộc tổ chức Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Huyện Vĩnh Lộc tổ chức Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Đảng ủy Khối doanh nhiệp: Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Đảng ủy Khối doanh nhiệp: Chung kết cuộc thi 'Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'