'Ông trùm' VNPT 'nhận lệnh' cổ phần hóa

'Ông trùm' VNPT 'nhận lệnh' cổ phần hóa

Cổ phần hóa DNNN: Quy trách nhiệm 'người đứng mũi chịu sào' liệu có hiệu quả?

Cổ phần hóa DNNN: Quy trách nhiệm 'người đứng mũi chịu sào' liệu có hiệu quả?

Vẫn ì ạch tái cấu trúc DNNN

Vẫn ì ạch tái cấu trúc DNNN

Ì ạch chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập

Ì ạch chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập

Vinataba và công ty quản lý Rạp tháng 8 không còn trong danh mục cổ phần hóa

Vinataba và công ty quản lý Rạp tháng 8 không còn trong danh mục cổ phần hóa

Danh sách 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

Danh sách 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

Agribank, Mobifone, VNPT và 90 doanh nghiệp sẽ cổ phần hóa trước năm 2021

Agribank, Mobifone, VNPT và 90 doanh nghiệp sẽ cổ phần hóa trước năm 2021

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Đụng đâu vướng đó

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Đụng đâu vướng đó

Cần 'cắt dòng sữa mẹ' hoàn toàn với doanh nghiệp nhà nước

Cần 'cắt dòng sữa mẹ' hoàn toàn với doanh nghiệp nhà nước

Cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước: Nhiều vướng mắc trong khâu định giá

Cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước: Nhiều vướng mắc trong khâu định giá

Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước: Càng để lâu, càng bất lợi

Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước: Càng để lâu, càng bất lợi

Chỉ rõ trách nhiệm của việc cổ phần hóa DNNN chậm

Chỉ rõ trách nhiệm của việc cổ phần hóa DNNN chậm

Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước: 'Càng để lâu càng lỗ'

Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước: 'Càng để lâu càng lỗ'

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Còn tâm lý cầm chừng, chờ đợi

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Còn tâm lý cầm chừng, chờ đợi

Nhiều thuốc đặc trị bệnh chây ỳ lên sàn

Nhiều thuốc đặc trị bệnh chây ỳ lên sàn

Cần quy định rõ trách nhiệm trong cổ phần hóa

Cần quy định rõ trách nhiệm trong cổ phần hóa

Phương án vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ cao, DN không mặn mà cổ phần hóa

Phương án vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ cao, DN không mặn mà cổ phần hóa

BỘ TÀI CHÍNH: TRONG 6 THÁNG THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC CHỈ THU VỀ 1.657 TỶ ĐỒNG

BỘ TÀI CHÍNH: TRONG 6 THÁNG THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC CHỈ THU VỀ 1.657 TỶ ĐỒNG

BỘ TÀI CHÍNH: CHỈ CÓ 6 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

BỘ TÀI CHÍNH: CHỈ CÓ 6 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

Thoái vốn nhà nước thu về 1.657 tỷ đồng sau 6 tháng, chủ yếu tại 1 doanh nghiệp

Thoái vốn nhà nước thu về 1.657 tỷ đồng sau 6 tháng, chủ yếu tại 1 doanh nghiệp

Ì ạch cổ phần hóa, TPHCM bị phê bình

Ì ạch cổ phần hóa, TPHCM bị phê bình

Năm 2019: Mới có 1/18 DN được phê duyệt phương án CPH

Năm 2019: Mới có 1/18 DN được phê duyệt phương án CPH

Cổ phần hóa doanh nghiệp diễn ra ì ạch

Cổ phần hóa doanh nghiệp diễn ra ì ạch

Công khai tên lãnh đạo chậm cổ phần hóa, phạt DN trễ lên sàn

Công khai tên lãnh đạo chậm cổ phần hóa, phạt DN trễ lên sàn

Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp: Cái gì cũng chậm!

Cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp: Cái gì cũng chậm!

Còn 65.000 tỉ đồng cổ phần hóa chờ chuyển về ngân sách

Còn 65.000 tỉ đồng cổ phần hóa chờ chuyển về ngân sách

Bộ Tài chính nêu nguyên nhân khiến việc thoái vốn diễn ra chậm chạp

Bộ Tài chính nêu nguyên nhân khiến việc thoái vốn diễn ra chậm chạp

Chậm trễ cổ phần hóa: Các địa phương đã bị Thủ tướng phê bình

Chậm trễ cổ phần hóa: Các địa phương đã bị Thủ tướng phê bình

Cổ phần hóa DNNN ì ạch, mới đạt 1/4 kế hoạch

Cổ phần hóa DNNN ì ạch, mới đạt 1/4 kế hoạch

Thủ tướng làm việc với VNPT về tái cơ cấu tập đoàn