Quảng Ngãi chi 70 tỷ làm 1,4 km đường vào khu nghỉ dưỡng tắm bùn

Quảng Ngãi chi 70 tỷ làm 1,4 km đường vào khu nghỉ dưỡng tắm bùn

Để vào khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng, tỉnh Quảng Ngãi đầu tư 70 tỷ đồng làm tuyến đường...