Bộ trưởng Bộ Tài chính: 'Vẫn phải đóng phí bảo trì đường bộ'

Bộ trưởng Bộ Tài chính: 'Vẫn phải đóng phí bảo trì đường bộ'

QUỸ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH - VÌ SAO ĐỀ NGHỊ BỎ?

QUỸ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH - VÌ SAO ĐỀ NGHỊ BỎ?

DÙNG NGÂN SÁCH THAY QUỸ ĐỂ CHI BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

DÙNG NGÂN SÁCH THAY QUỸ ĐỂ CHI BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Để không lãng phí nguồn lực

Để không lãng phí nguồn lực

Bỏ quỹ bảo trì đường bộ, quỹ bình ổn giá xăng dầu là đúng

Bỏ quỹ bảo trì đường bộ, quỹ bình ổn giá xăng dầu là đúng

Đề nghị bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ

Đề nghị bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ

Rà soát, loại bỏ những quỹ tài chính ngoài ngân sách kém hiệu quả và không cần thiết

Rà soát, loại bỏ những quỹ tài chính ngoài ngân sách kém hiệu quả và không cần thiết

SẼ RA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH

SẼ RA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH

CẦN NGHIÊN CỨU THÊM VỀ HIỆU QUẢ CỦA QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH

CẦN NGHIÊN CỨU THÊM VỀ HIỆU QUẢ CỦA QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH

NHIỀU TỒN TẠI Ở CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH

NHIỀU TỒN TẠI Ở CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH

Cần tổ chức lại hoạt động của quỹ tài chính ngoài ngân sách

Cần tổ chức lại hoạt động của quỹ tài chính ngoài ngân sách

Chủ tịch Quốc hội: Dẹp bỏ những quỹ tài chính 'thu nhiều, chi không bao nhiêu'

Chủ tịch Quốc hội: Dẹp bỏ những quỹ tài chính 'thu nhiều, chi không bao nhiêu'

Có quá nhiều quỹ tài chính làm phân tán nguồn lực Nhà nước

Có quá nhiều quỹ tài chính làm phân tán nguồn lực Nhà nước

Đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị bãi bỏ hàng loạt quỹ

Đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị bãi bỏ hàng loạt quỹ

Doanh nghiệp nêu lý do nên bỏ quỹ bảo trì đường bộ, quỹ bình ổn giá xăng dầu

Doanh nghiệp nêu lý do nên bỏ quỹ bảo trì đường bộ, quỹ bình ổn giá xăng dầu

Kiên quyết dừng, giải thể các quỹ không hiệu quả

Kiên quyết dừng, giải thể các quỹ không hiệu quả

'Có sự thật, chăm chăm ra quỹ tài chính Nhà nước để được quyền thu, chi'

'Có sự thật, chăm chăm ra quỹ tài chính Nhà nước để được quyền thu, chi'

UBTV Quốc hội: Đề nghị bỏ quỹ bảo trì đường bộ, quỹ bình ổn xăng dầu

UBTV Quốc hội: Đề nghị bỏ quỹ bảo trì đường bộ, quỹ bình ổn xăng dầu

Nghiên cứu lộ trình bãi bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Nghiên cứu lộ trình bãi bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Không lập quỹ mới, kiên quyết loại bỏ quỹ không cần thiết

Không lập quỹ mới, kiên quyết loại bỏ quỹ không cần thiết

Bộ trưởng Tài chính: Thủ tướng đồng ý bỏ quỹ Bảo trì đường bộ

Bộ trưởng Tài chính: Thủ tướng đồng ý bỏ quỹ Bảo trì đường bộ

Cân nhắc thận trọng trước khi bãi bỏ các quỹ

Cân nhắc thận trọng trước khi bãi bỏ các quỹ

Chủ tịch Quốc hội: 'Những quỹ nhỏ không có hoạt động gì thì giải tán'

Chủ tịch Quốc hội: 'Những quỹ nhỏ không có hoạt động gì thì giải tán'

Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị bỏ Quỹ bình ổn xăng dầu

Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị bỏ Quỹ bình ổn xăng dầu

UBTV Quốc hội đề nghị bỏ quỹ bảo trì đường bộ

UBTV Quốc hội đề nghị bỏ quỹ bảo trì đường bộ

Đề nghị bãi bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Đề nghị bãi bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Siết quản lý quỹ ngoài ngân sách

Siết quản lý quỹ ngoài ngân sách

QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ NÊN SẮP XẾP LẠI NHƯ THẾ NÀO?

QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ NÊN SẮP XẾP LẠI NHƯ THẾ NÀO?

Phải củng cố hệ thống cơ sở pháp lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Phải củng cố hệ thống cơ sở pháp lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Đoàn giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng quỹ Tài chính nhà nước ngoài Ngân sách họp phiên thứ 2

Đoàn giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng quỹ Tài chính nhà nước ngoài Ngân sách họp phiên thứ 2

Rà soát, chuyển đổi nhiều quỹ ngoài ngân sách

Rà soát, chuyển đổi nhiều quỹ ngoài ngân sách

Giám sát hoạt động của Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước

Báo cáo hiệu quả quỹ tài chính ngoài ngân sách đúng hạn

Báo cáo hiệu quả quỹ tài chính ngoài ngân sách đúng hạn

Chưa quản lý được quỹ tài chính ngoài ngân sách

Chưa quản lý được quỹ tài chính ngoài ngân sách