Bổ sung quy định Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là quỹ tài chính ngoài ngân sách

Bổ sung quy định Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là quỹ tài chính ngoài ngân sách

Dự thảo bổ sung quy định Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước là quỹ tài chính ngoài ngân sách; được quản lý bởi...
Các loại quỹ đóng góp ở địa phương

Các loại quỹ đóng góp ở địa phương

Tăng cường quản lý hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Tăng cường quản lý hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Thủ tướng đồng ý giải thể quỹ bảo trì đường bộ

Thủ tướng đồng ý giải thể quỹ bảo trì đường bộ

10 biện pháp tạo nguồn cho cải cách tiền lương

10 biện pháp tạo nguồn cho cải cách tiền lương

Nhìn lại bức tranh quỹ tài chính ngoài ngân sách: Bỏ còn chưa hết, lại muốn tăng thêm

Nhìn lại bức tranh quỹ tài chính ngoài ngân sách: Bỏ còn chưa hết, lại muốn tăng thêm

Thu tiền dân lập quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi tiêu không ai rõ

Thu tiền dân lập quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi tiêu không ai rõ

Đẩy mạnh quản lý các Quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN

Đẩy mạnh quản lý các Quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN

Đẩy mạnh quản lý các Quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN

Đẩy mạnh quản lý các Quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN

Thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020 phải gắn với thực hiện các quy định về chống lãng phí, chống tham nhũng

Thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020 phải gắn với thực hiện các quy định về chống lãng phí, chống tham nhũng

Quá nhiều loại quỹ thu tiền dân, lỏng lẻo quản lý, lãng phí chi tiêu

Quá nhiều loại quỹ thu tiền dân, lỏng lẻo quản lý, lãng phí chi tiêu

Hàng loạt loại quỹ thu ngàn tỷ từ túi tiền của người dân

Hàng loạt loại quỹ thu ngàn tỷ từ túi tiền của người dân

Ủy ban của Quốc hội muốn Kiểm toán Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Ủy ban của Quốc hội muốn Kiểm toán Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông: 'Bỏ quỹ bảo trì, vẫn thu phí phương tiện'

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông: 'Bỏ quỹ bảo trì, vẫn thu phí phương tiện'

Thứ trưởng Bộ GTVT lý giải dù bỏ quỹ nhưng vẫn thu phí bảo trì đường bộ

Thứ trưởng Bộ GTVT lý giải dù bỏ quỹ nhưng vẫn thu phí bảo trì đường bộ

Bộ GTVT 'muốn' giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ

Bộ GTVT 'muốn' giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ

Chính thức đề xuất bãi bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ

Chính thức đề xuất bãi bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ

Phải đảm bảo thu đúng, chi đúng

Sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án thu phí sử dụng đường bộ

Sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án thu phí sử dụng đường bộ

Bộ nào cũng muốn có quỹ riêng

Bộ nào cũng muốn có quỹ riêng

Bộ trưởng Bộ Tài chính: 'Vẫn phải đóng phí bảo trì đường bộ'

Bộ trưởng Bộ Tài chính: 'Vẫn phải đóng phí bảo trì đường bộ'

QUỸ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH - VÌ SAO ĐỀ NGHỊ BỎ?

QUỸ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH - VÌ SAO ĐỀ NGHỊ BỎ?

DÙNG NGÂN SÁCH THAY QUỸ ĐỂ CHI BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

DÙNG NGÂN SÁCH THAY QUỸ ĐỂ CHI BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Nên bỏ các quỹ thiếu minh bạch

Nên bỏ các quỹ thiếu minh bạch

Để không lãng phí nguồn lực

Để không lãng phí nguồn lực

Đề nghị bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ

Đề nghị bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ

Đề nghị bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ

Đề nghị bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ

Rà soát, loại bỏ những quỹ tài chính ngoài ngân sách kém hiệu quả và không cần thiết

Rà soát, loại bỏ những quỹ tài chính ngoài ngân sách kém hiệu quả và không cần thiết

SẼ RA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH

SẼ RA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH