'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

Tam Quốc: Chu Du chết với oan ức, vốn không cùng đẳng cấp với Gia Cát Lượng

Tam Quốc: Chu Du chết với oan ức, vốn không cùng đẳng cấp với Gia Cát Lượng

Tam Quốc: Những mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng

Tam Quốc: Những mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng

Tam quốc diễn nghĩa: Chỉ vì 2 sai lầm không đáng có, Tào Tháo cả đời không thể thống nhất thiên hạ

Tam quốc diễn nghĩa: Chỉ vì 2 sai lầm không đáng có, Tào Tháo cả đời không thể thống nhất thiên hạ

Tam Quốc: Nhân vật duy nhất có thể đánh bại Triệu Vân là ai?

Tam Quốc: Nhân vật duy nhất có thể đánh bại Triệu Vân là ai?

Chuyện về vị võ tướng mà Gia Cát Lượng cũng phải dè chừng

Chuyện về vị võ tướng mà Gia Cát Lượng cũng phải dè chừng

Tam Quốc: Tám đại mãnh tướng bên cạnh, người cuối cùng khiến Tào Tháo tiếc thương nhất

Sáu vị mãnh tướng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ai là chiến tướng bất bại trong lòng bạn

Sáu vị mãnh tướng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ai là chiến tướng bất bại trong lòng bạn

Tại sao sau khi Quan Vũ chết, Lưu Bị chỉ xử tội chết Lưu Phong mà không truy cứu Mã Siêu

Tại sao sau khi Quan Vũ chết, Lưu Bị chỉ xử tội chết Lưu Phong mà không truy cứu Mã Siêu

Kẻ 'vô sỉ' nhất trong Tam Quốc là ai?

Kẻ 'vô sỉ' nhất trong Tam Quốc là ai?

2 bữa cơm làm thay đổi cục diện Tam Quốc

2 bữa cơm làm thay đổi cục diện Tam Quốc

Sự thật việc Gia Cát Lượng làm ngơ khiến Quan Vũ chết thảm?

Sự thật việc Gia Cát Lượng làm ngơ khiến Quan Vũ chết thảm?

Vũ khí nguy hiểm nhất 'Tam Quốc Diễn Nghĩa': Thanh Long đao của Quan Vũ chỉ xếp thứ hai

Con nuôi 'ăn hại' của Lưu Bị khiến ba anh em Lưu - Quan – Trương vong mạng?

Con nuôi 'ăn hại' của Lưu Bị khiến ba anh em Lưu - Quan – Trương vong mạng?

2 mầm họa đối với cơ nghiệp Thục - Ngụy, cả Lưu Bị và Tào Tháo cùng nhìn ra nhưng bất lực

2 mầm họa đối với cơ nghiệp Thục - Ngụy, cả Lưu Bị và Tào Tháo cùng nhìn ra nhưng bất lực