Bài 2: Kẽ hở dẫn tới đào tạo 'chui'

Bài 2: Kẽ hở dẫn tới đào tạo 'chui'

Theo quy định hiện hành, việc đào tạo bằng ĐH thứ hai chỉ được thực hiện ở những cơ sở đào tạo được phép...
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo văn bằng hai

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo văn bằng hai

'Chui' công khai

Sẽ bỏ phân loại khá hay giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Sẽ bỏ phân loại khá hay giỏi, chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp đại học

Chính thức công bố 'bóng ma tiêu cực' tại Đại học Điện lực

Chính thức công bố 'bóng ma tiêu cực' tại Đại học Điện lực

Kết luận thanh tra về nghi vấn can thiệp điểm thi đầu vào tại Đại học Điện Lực

Kết luận thanh tra về nghi vấn can thiệp điểm thi đầu vào tại Đại học Điện Lực

Bộ Giáo dục đổi đơn vị quản lý cấp phôi văn bằng, chứng chỉ

Bộ Giáo dục đổi đơn vị quản lý cấp phôi văn bằng, chứng chỉ

Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT chấn chỉnh đào tạo đại học văn bằng hai

Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT chấn chỉnh đào tạo đại học văn bằng hai

Bộ Quốc phòng rà soát văn bằng ngôn ngữ Anh của ĐH Đông Đô, ĐH Thành Đô

Bộ Quốc phòng rà soát văn bằng ngôn ngữ Anh của ĐH Đông Đô, ĐH Thành Đô

PGS. TS. Nguyễn Phương Nga: Cần có biện pháp để đảm bảo công bằng cho người 'học thật, thi thật'

PGS. TS. Nguyễn Phương Nga: Cần có biện pháp để đảm bảo công bằng cho người 'học thật, thi thật'

Từ sai phạm trong đào tạo tại Trường Đại học Đông Đô: 'Lộ' bất cập trong quản lý văn bằng 2?

Từ sai phạm trong đào tạo tại Trường Đại học Đông Đô: 'Lộ' bất cập trong quản lý văn bằng 2?

Để không còn những giá trị giả

Để không còn những giá trị giả

Về những sai phạm nghiêm trọng tại ĐH Đông Đô: Văn bản có gửi đến nhưng Bộ GD&ĐT nói không biết?

Về những sai phạm nghiêm trọng tại ĐH Đông Đô: Văn bản có gửi đến nhưng Bộ GD&ĐT nói không biết?

Ngoài đào tạo 'chui', Đại học Đông Đô từng có nhiều sai phạm khác

Ngoài đào tạo 'chui', Đại học Đông Đô từng có nhiều sai phạm khác

Đại học Đông Đô đào tạo 'chui': Học viên như 'ngồi trên đống lửa'

Đại học Đông Đô đào tạo 'chui': Học viên như 'ngồi trên đống lửa'

Giữa tâm bão dư luận, ĐH Đông Đô bổ sung nhân sự và xin lỗi sinh viên

Giữa tâm bão dư luận, ĐH Đông Đô bổ sung nhân sự và xin lỗi sinh viên

Bộ trưởng GD&ĐT lần đầu lên tiếng cách đào tạo văn bằng 2 tại ĐH Đông Đô

Bộ trưởng GD&ĐT lần đầu lên tiếng cách đào tạo văn bằng 2 tại ĐH Đông Đô

Vụ Trường ĐH Đông Đô: Nếu các đơn vị thuộc Bộ sai phạm, sẽ xử lý nghiêm

Vụ Trường ĐH Đông Đô: Nếu các đơn vị thuộc Bộ sai phạm, sẽ xử lý nghiêm

Chất lượng văn bằng, bao giờ cho thật yên tâm?

Chất lượng văn bằng, bao giờ cho thật yên tâm?

Bộ trưởng Giáo dục: 'Qua vụ Đông Đô tiếp tục chấn chỉnh các trường'

Bộ trưởng Giáo dục: 'Qua vụ Đông Đô tiếp tục chấn chỉnh các trường'

Từ một 'con sâu' tày đình giữa thanh thiên bạch nhật

Từ một 'con sâu' tày đình giữa thanh thiên bạch nhật

Trường ĐH Đông Đô thừa nhận sai phạm, số phận các học viên như thế nào?

Trường ĐH Đông Đô thừa nhận sai phạm, số phận các học viên như thế nào?

Sau sai phạm đào tạo 'chui': Sinh viên ĐH Đông Đô đi về đâu?

Sau sai phạm đào tạo 'chui': Sinh viên ĐH Đông Đô đi về đâu?

Khai thác mỏ

Trung tâm GDTX Hải Phòng là 'nạn nhân' trong việc đào tạo VB2 của ĐH Đông Đô(?)

Trung tâm GDTX Hải Phòng là 'nạn nhân' trong việc đào tạo VB2 của ĐH Đông Đô(?)

5 câu hỏi xung quanh sai phạm của ĐH Đông Đô

5 câu hỏi xung quanh sai phạm của ĐH Đông Đô

Từ 'nói không...' tới 'sống chung'

Từ 'nói không...' tới 'sống chung'

Ai 'bật đèn xanh' cho Trường ĐH Đông Đô vi phạm đào tạo văn bằng 2?

Ai 'bật đèn xanh' cho Trường ĐH Đông Đô vi phạm đào tạo văn bằng 2?

Đào tạo văn bằng 2 ngoại ngữ: Lợi nhuận khủng

Đào tạo văn bằng 2 ngoại ngữ: Lợi nhuận khủng

Phát lệnh truy nã Chủ tịch trường Đại học Đông Đô

Phát lệnh truy nã Chủ tịch trường Đại học Đông Đô