Thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ngày 20/9, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao...
Cần phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, gắn với thị trường lao động

Cần phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, gắn với thị trường lao động

Trường Đại học Hoa Sen ra mắt Chương trình đào tạo Hoa Sen plus

Trường Đại học Hoa Sen ra mắt Chương trình đào tạo Hoa Sen plus

Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp nhận diện điểm mạnh, điểm yếu

Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp nhận diện điểm mạnh, điểm yếu

Thay đổi để thích nghi, phát triển

Thay đổi để thích nghi, phát triển

Giải pháp nào cho nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0

Giải pháp nào cho nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0

Mở ngành nghề đào tạo mới là xu thế tất yếu của trường đại học

Mở ngành nghề đào tạo mới là xu thế tất yếu của trường đại học

Giải bài toán nhân lực trình độ quốc tế

Giải bài toán nhân lực trình độ quốc tế

Đề cao tự chủ, hoàn thiện cơ chế, chính sách

Đề cao tự chủ, hoàn thiện cơ chế, chính sách

Tận dụng lợi thế để đào tạo nhân lực chất lượng cao

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ quốc tế

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ quốc tế

Nguồn nhân lực chất lượng cao: Tiền đề cho phát triển logistics

Nguồn nhân lực chất lượng cao: Tiền đề cho phát triển logistics

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp: Cần bắt đầu từ đâu?

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp: Cần bắt đầu từ đâu?

Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động đào tạo và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển

Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động đào tạo và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thời đại 4.0

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thời đại 4.0

Khoảng 60% lao động trong ngành du lịch biết sử dụng ngoại ngữ và máy tính

Khoảng 60% lao động trong ngành du lịch biết sử dụng ngoại ngữ và máy tính

6 nhóm giải pháp tăng chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động quốc gia

6 nhóm giải pháp tăng chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động quốc gia

Quảng Ninh chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Quảng Ninh chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực thương mại điện tử Việt Nam: 'Đốt đuốc tìm người'

Nguồn nhân lực thương mại điện tử Việt Nam: 'Đốt đuốc tìm người'

Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho sân bay

Báo động chất lượng nguồn nhân lực

Báo động chất lượng nguồn nhân lực

Nhân lực ngành xây dựng qua đào tạo đạt 65% vào năm 2020

Nhân lực ngành xây dựng qua đào tạo đạt 65% vào năm 2020

Nhân lực ngành tài chính – ngân hàng: Thừa nhân sự, thiếu kinh nghiệm

Nhân lực ngành tài chính – ngân hàng: Thừa nhân sự, thiếu kinh nghiệm

Bí thư Nhân: 'Không đi đầu về giáo dục, không thể dẫn đầu về kinh tế'

Bí thư Nhân: 'Không đi đầu về giáo dục, không thể dẫn đầu về kinh tế'

Đẩy mạnh đào tạo, giáo dục thông minh, trường học thông minh

Đẩy mạnh đào tạo, giáo dục thông minh, trường học thông minh

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội: Dấu ấn gần nửa thế kỷ

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội: Dấu ấn gần nửa thế kỷ

Hợp tác đào tạo với Hàn Quốc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Ký thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực du lịch

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu: Học viên thạo việc ngay sau khi tốt nghiệp

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu: Học viên thạo việc ngay sau khi tốt nghiệp

Giáo sư nước ngoài góp ý về năng suất lao động Việt Nam

Giáo sư nước ngoài góp ý về năng suất lao động Việt Nam

Phát triển nhân lực ngành tài chính - ngân hàng trong kỷ nguyên 4.0

Phát triển nhân lực ngành tài chính - ngân hàng trong kỷ nguyên 4.0