Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp nhận diện điểm mạnh, điểm yếu

Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp nhận diện điểm mạnh, điểm yếu

Giải pháp nào cho nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0

Giải pháp nào cho nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0

Ngành, nghề cấp độ Quốc gia, khu vực Asean và Quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

Ngành, nghề cấp độ Quốc gia, khu vực Asean và Quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

Đổi mới đào tạo kế toán, kiểm toán để đáp ứng yêu cầu của hội nhập

Đổi mới đào tạo kế toán, kiểm toán để đáp ứng yêu cầu của hội nhập

Hiệu quả công tác đào tạo nghề ở Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa

Hiệu quả công tác đào tạo nghề ở Trường Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa

Mở ngành nghề đào tạo mới là xu thế tất yếu của trường đại học

Mở ngành nghề đào tạo mới là xu thế tất yếu của trường đại học

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lý giải sự 'thành công' của giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lý giải sự 'thành công' của giáo dục Việt Nam

Giải bài toán nhân lực trình độ quốc tế

Giải bài toán nhân lực trình độ quốc tế

Chương trình đào tạo 30%-70% của Đại học Công nghệ Đông Á có gì đặc biệt?

Chương trình đào tạo 30%-70% của Đại học Công nghệ Đông Á có gì đặc biệt?

Đề cao tự chủ, hoàn thiện cơ chế, chính sách

Đề cao tự chủ, hoàn thiện cơ chế, chính sách

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đào tạo nguồn nhân lực y tế từ mô hình Trường học - Bệnh viện

Tận dụng lợi thế để đào tạo nhân lực chất lượng cao

Một số đề xuất nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa

Một số đề xuất nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa

Đại học Cần Thơ đẩy mạnh kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo

Đại học Cần Thơ đẩy mạnh kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo

Nguồn nhân lực chất lượng cao: Tiền đề cho phát triển logistics

Nguồn nhân lực chất lượng cao: Tiền đề cho phát triển logistics

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp: Cần bắt đầu từ đâu?

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp: Cần bắt đầu từ đâu?

Kinh nghiệm phát triển nhân lực của một số quốc gia và gợi ý cho Việt Nam

Kinh nghiệm phát triển nhân lực của một số quốc gia và gợi ý cho Việt Nam

Thành lập Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch đầu tiên của miền Trung

Thành lập Viện đào tạo và nghiên cứu du lịch đầu tiên của miền Trung

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Hồng

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Hồng

Liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và trường nghề: Xu hướng tất yếu

Liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và trường nghề: Xu hướng tất yếu

Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Khoảng 60% lao động trong ngành du lịch biết sử dụng ngoại ngữ và máy tính

Khoảng 60% lao động trong ngành du lịch biết sử dụng ngoại ngữ và máy tính

6 nhóm giải pháp tăng chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động quốc gia

6 nhóm giải pháp tăng chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động quốc gia

Nguồn nhân lực thương mại điện tử Việt Nam: 'Đốt đuốc tìm người'

Nguồn nhân lực thương mại điện tử Việt Nam: 'Đốt đuốc tìm người'

Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho sân bay

Báo động chất lượng nguồn nhân lực

Báo động chất lượng nguồn nhân lực

Nhân lực ngành xây dựng qua đào tạo đạt 65% vào năm 2020

Nhân lực ngành xây dựng qua đào tạo đạt 65% vào năm 2020

Nâng sức cạnh tranh cho nhân lực ngành du lịch

Nâng sức cạnh tranh cho nhân lực ngành du lịch

Nhân lực ngành tài chính – ngân hàng: Thừa nhân sự, thiếu kinh nghiệm

Nhân lực ngành tài chính – ngân hàng: Thừa nhân sự, thiếu kinh nghiệm

Xây dựng TP.HCM thông minh cần vốn nhân lực quốc tế

Xây dựng TP.HCM thông minh cần vốn nhân lực quốc tế

Nguy cơ lao động Việt Nam thua trên 'sân nhà'

Nguy cơ lao động Việt Nam thua trên 'sân nhà'

Bí thư Nhân: 'Không đi đầu về giáo dục, không thể dẫn đầu về kinh tế'

Bí thư Nhân: 'Không đi đầu về giáo dục, không thể dẫn đầu về kinh tế'

'Để có nhân lực trình độ quốc tế cần chấm dứt mua bằng, bán điểm'

'Để có nhân lực trình độ quốc tế cần chấm dứt mua bằng, bán điểm'

Đẩy mạnh đào tạo, giáo dục thông minh, trường học thông minh

Đẩy mạnh đào tạo, giáo dục thông minh, trường học thông minh

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Đào tạo nhân lực trí tuệ nhân tạo đạt trình độ quốc tế

TPHCM phát triển đội ngũ nhân lực quốc tế giai đoạn 2020-2030

TPHCM phát triển đội ngũ nhân lực quốc tế giai đoạn 2020-2030

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội: Dấu ấn gần nửa thế kỷ

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội: Dấu ấn gần nửa thế kỷ

Hợp tác đào tạo với Hàn Quốc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Hợp tác đào tạo với Hàn Quốc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Giáo sư nước ngoài góp ý về năng suất lao động Việt Nam

Giáo sư nước ngoài góp ý về năng suất lao động Việt Nam

Thiếu hụt nhân lực Tài chính- Ngân hàng có thể làm chủ công nghệ

Thiếu hụt nhân lực Tài chính- Ngân hàng có thể làm chủ công nghệ

Phát triển nhân lực ngành tài chính - ngân hàng trong kỷ nguyên 4.0

Phát triển nhân lực ngành tài chính - ngân hàng trong kỷ nguyên 4.0

Kỳ vọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nước

Kỳ vọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nước

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trước yêu cầu số hóa nền kinh tế

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trước yêu cầu số hóa nền kinh tế

Khát nhân lực ngành du lịch, đào tạo có kịp không?

Khát nhân lực ngành du lịch, đào tạo có kịp không?

Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng: Bao giờ hết cảnh 'vừa thừa, vừa thiếu'?

Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng: Bao giờ hết cảnh 'vừa thừa, vừa thiếu'?

Tháo 'nút thắt' để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

Tháo 'nút thắt' để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

Hơn 12% nguồn nhân lực du lịch có trình độ cao đẳng, đại học trở lên

Hơn 12% nguồn nhân lực du lịch có trình độ cao đẳng, đại học trở lên

Làm du lịch theo kiểu 'học thuộc tour'

Làm du lịch theo kiểu 'học thuộc tour'

Cần đột phá về đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

Cần đột phá về đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành du lịch

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành du lịch

Đào tạo nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế (Tiếp theo và hết) (*)

Đào tạo nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế (Tiếp theo và hết) (*)

Làm gì để đáp ứng xu thế phát triển của báo chí trong giai đoạn mới?

Làm gì để đáp ứng xu thế phát triển của báo chí trong giai đoạn mới?

Cần có những giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Cần có những giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Khát nhân lực ngành Du lịch: Doanh nghiệp bắt tay với trường nghề

Khát nhân lực ngành Du lịch: Doanh nghiệp bắt tay với trường nghề

Phát triển nguồn nhân lực NN 4.0: Yêu cầu cấp bách

Phát triển nguồn nhân lực NN 4.0: Yêu cầu cấp bách

Nhiều sinh viên ra trường chỉ có thể chạy xe ôm

Nhiều sinh viên ra trường chỉ có thể chạy xe ôm