Chậm nhất 31-12-2019 phải nộp tiền mua BHYT năm học 2019-2020

Đắk Nông: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 87,4%

Đắk Nông: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 87,4%

Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng hơn 100% so với đầu năm 2019

Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng hơn 100% so với đầu năm 2019

Phát triển đối tượng và tăng cường quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT

Phát triển đối tượng và tăng cường quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT

Ngành bảo hiểm gấp rút hoàn thành chỉ tiêu 2019

Ngành bảo hiểm gấp rút hoàn thành chỉ tiêu 2019

Quốc hội giao chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT năm 2020 đạt 90,7%

Quốc hội giao chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT năm 2020 đạt 90,7%

Đà Nẵng: Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng: Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Phát triển đối tượng tham gia: Nhiều địa phương vào cuộc quyết liệt, hiệu quả

Phát triển đối tượng tham gia: Nhiều địa phương vào cuộc quyết liệt, hiệu quả

Bảo hiểm xã hội An Giang quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Bảo hiểm xã hội An Giang quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng gấp đôi

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng gấp đôi

Hơn 2,2 ngàn tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hơn 2,2 ngàn tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Cầu nối đưa chính sách bảo hiểm đến với người dân

Cầu nối đưa chính sách bảo hiểm đến với người dân

Trao tặng thẻ BHYT cho 300 người có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng thẻ BHYT cho 300 người có hoàn cảnh khó khăn

Ngành BHXH triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019

Quyết liệt trong công tác phát triển đối tượng tham gia

Quyết liệt trong công tác phát triển đối tượng tham gia

Tăng cường các giải pháp thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh, hơn 100% so với đầu năm 2019

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh, hơn 100% so với đầu năm 2019

Huyện Chương Mỹ: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Huyện Chương Mỹ: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đề xuất giải pháp hoàn thành kế hoạch phát triển và thu BHXH, BHYT

Đề xuất giải pháp hoàn thành kế hoạch phát triển và thu BHXH, BHYT

BHXH huyện Quảng Xương chung tay xây dựng nông thôn mới

BHXH huyện Quảng Xương chung tay xây dựng nông thôn mới

Đề xuất giảm thời gian đóng, tăng hỗ trợ tham gia bảo hiểm tự nguyện

Đề xuất giảm thời gian đóng, tăng hỗ trợ tham gia bảo hiểm tự nguyện

Tập trung thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế trong học sinh, sinh viên

Cách lấy lại mã số thẻ bảo hiểm y tế khi bị mất thẻ cũ

Cách lấy lại mã số thẻ bảo hiểm y tế khi bị mất thẻ cũ

Giải quyết chế độ bảo hiểm cho hơn 7 triệu lượt người

Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Hà Nội phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình, tác động tích cực đến người dân

Hà Nội phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình, tác động tích cực đến người dân

Để người dân thấy được lợi ích khi tham gia bảo hiểm

Để người dân thấy được lợi ích khi tham gia bảo hiểm

283.000 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội

Phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%

Phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội

Đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Yên Bái: Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng về BHXH, BHYT

Yên Bái: Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng về BHXH, BHYT

Phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế trước năm 2020

Phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế trước năm 2020

9 tháng đầu năm 2019 cấp 14,9 triệu sổ Bảo hiểm Xã hội, 85,15 triệu thẻ Bảo hiểm Y tế

Kinh nghiệm của một số nước về mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế

Kinh nghiệm của một số nước về mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế

Quảng Nam: Số lượng phụ nữ tham gia BHYT tăng qua các năm

Quảng Nam: Số lượng phụ nữ tham gia BHYT tăng qua các năm

Quận Hà Đông: Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm

Quận Hà Đông: Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm

Nhiều giải pháp thu hút người dân tham gia tham gia bảo hiểm xã hội

Nhiều giải pháp thu hút người dân tham gia tham gia bảo hiểm xã hội

Còn nhiều thách thức trong mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế

Còn nhiều thách thức trong mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế

Tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục vượt chỉ tiêu Quốc hội giao

Tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục vượt chỉ tiêu Quốc hội giao

Tham gia BHYT còn là trách nhiệm xã hội của học sinh – sinh viên

Tham gia BHYT còn là trách nhiệm xã hội của học sinh – sinh viên

Truyền thông thúc đẩy sự phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Truyền thông thúc đẩy sự phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế số 01 và chuyện về những người bán thẻ đầu tiên

Thẻ bảo hiểm y tế số 01 và chuyện về những người bán thẻ đầu tiên

Trang bị kỹ năng phát triển người tham gia BHXH, BHYT cho gần 100 đại lý

Trang bị kỹ năng phát triển người tham gia BHXH, BHYT cho gần 100 đại lý

Phát triển bảo hiểm y tế học sinh sinh viên: Từ 'bắt buộc' trở thành 'tự giác'

Phát triển bảo hiểm y tế học sinh sinh viên: Từ 'bắt buộc' trở thành 'tự giác'

Tặng 300 thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Tặng 300 thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Giao lưu trực tuyến: 'Để chính sách bảo hiểm y tế đồng hành với sức khỏe học sinh, sinh viên'

Giao lưu trực tuyến: 'Để chính sách bảo hiểm y tế đồng hành với sức khỏe học sinh, sinh viên'

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng, đưa chính sách, pháp luật về bảo hiểm vào cuộc sống

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng, đưa chính sách, pháp luật về bảo hiểm vào cuộc sống

Cần sự vào cuộc của các cấp

Cần sự vào cuộc của các cấp

Tăng cường tuyên truyền bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Tăng cường tuyên truyền bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Bảo đảm mọi học sinh, sinh viên được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế

Bảo đảm mọi học sinh, sinh viên được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế

Hà Nội chỉ thu phí BHYT học sinh, sinh viên 1 lần nếu có nguyện vọng

Hà Nội chỉ thu phí BHYT học sinh, sinh viên 1 lần nếu có nguyện vọng

Mặt trận huyện Sơn Tịnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Mặt trận huyện Sơn Tịnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019