Luật Bảo vệ môi trường 2020: Tăng vai trò giám sát của nông dân

Luật Bảo vệ môi trường 2020: Tăng vai trò giám sát của nông dân

Môi trường nông thôn hiện vẫn còn tồn tại nhiều bức xúc và sẽ đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn trước mắt cũng...
Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 tới hội viên nông dân

Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 tới hội viên nông dân

Lần đầu tiên cộng đồng dân cư được xác định là một chủ thể trong bảo vệ môi trường

Lần đầu tiên cộng đồng dân cư được xác định là một chủ thể trong bảo vệ môi trường

Hội Bảo vệ môi trường Thanh Hóa đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hội Bảo vệ môi trường Thanh Hóa đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Điểm sáng tự quản bảo vệ môi trường

Điểm sáng tự quản bảo vệ môi trường

Giám sát kết quả thực hiện 7 kiến nghị về bảo vệ môi trường

Giám sát kết quả thực hiện 7 kiến nghị về bảo vệ môi trường

20 năm Công an TP. Cần Thơ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong CAND

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong CAND

Móng Cái: Nhiều giải pháp bảo vệ môi trường nông thôn

Móng Cái: Nhiều giải pháp bảo vệ môi trường nông thôn

Phát huy vai trò lực lượng Công an trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Phát huy vai trò lực lượng Công an trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong CAND

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong CAND

Báo chí giữ vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường

Báo chí giữ vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021

Kéo dài thời hạn giảm 30% thuế bảo vệ môi trường nhiên liệu bay hết năm 2021

Kéo dài thời hạn giảm 30% thuế bảo vệ môi trường nhiên liệu bay hết năm 2021

Đề xuất giảm thuế BVMT đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021

Đề xuất giảm thuế BVMT đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021

Tăng cường quản lý môi trường ở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh

Tăng cường quản lý môi trường ở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh

Đề xuất tiếp tục giảm 30% thuế BVMT đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021

Đề xuất tiếp tục giảm 30% thuế BVMT đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021

Hướng dẫn quản lý môi trường cho 200 doanh nghiệp, cơ sở

Hướng dẫn quản lý môi trường cho 200 doanh nghiệp, cơ sở

Cần Thơ nỗ lực nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường

Cần Thơ nỗ lực nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Kiểm soát chặt dự án có nguy cơ tác động xấu tới môi trường

Tạo tiền đề đột phá bảo vệ môi trường

Tạo tiền đề đột phá bảo vệ môi trường

Xem xét thời gian ban hành Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực BVMT

Xem xét thời gian ban hành Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực BVMT