Tuyến Đường sắt Semmering

Tuyến Đường sắt Semmering

Đường sắt Semmering dài 41 km được xây dựng trên núi cao bắt đầu từ Gloggnitz chạy qua Semmering đến...